Remissrunda till partikongressen

Under perioden 3 december till 7 januari pågår en remissrunda på de två programtexter som ska behandlas på Socialdemokraternas partikongress i Örebro den 22 till 24 maj.

Respektive arbetarekommun har under remissperioden möjlighet att lämna förslag på förändringar i texterna. Sista dagen att skicka in ändringsförslagen är den 7 januari 2019. Svar som inkommer senare kommer inte att tas med i den fortsatta hanteringen. 

De två programtexterna går att läsa här: 

A Kunskap för framtiden – trygghet och konkurrenskraft för Sverige

B Organisatoriskt reformprogram

Respektive arbetarekommunsordförande har fått ut en länk till ett webbformulär där synpunkterna skickas in. 

facebook Twitter Email