Region Jönköpings län inför sms-livräddning

Idag inför Region Jönköpings län SMS-livräddning i samarbete med SOS alarm. Syftet är att skapa tidiga insatser innan ambulans har hunnit anlända på plats för att rädda liv. När ett alarm inkommer till 112 får frivilliga livräddare ett meddelade i sin telefon om möjligheten att ta sig till den geografisk positionen för att påbörja hjärt- och lungräddning.

I Sverige drabbas cirka 6000 personer varje år av ett plötsligt hjärtstopp utanför sjukhuset. Tiden är högst avgörande vid ett hjärtstopp och därför har den som är på plats före ambulansen en betydande roll. Om hjärt- och lungräddning påbörjas innan ambulans är på plats är chansen 2-3 gånger så stor att den drabbade överlever.

– Numera finns ett väl utbyggt nät av hjärtstartare. Genom att SOS Alarm snabbt kan nå HLR-utbildade och samtidigt vägleda till närmaste hjärtstartare, skapas helt nya möjligheter till en snabb insats, i sig ett viktigt led i vårt arbete att ge vård av hög kvalitet och med hög tillgänglighet, säger Rachel De Basso (S), ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

I Region Jönköpings län finns det i nuläget cirka 2380 registrerade livräddare. För att bli sms-livräddare krävs det att du är över 18 år och att du i närtid har gått en kurs i hjärt- och lungräddning. Registrering sker i appen ”Sms-livräddare”.

facebook Twitter Email