Region Jönköpings län i topp för screening av livmoderhalscancer

Screening är ett viktigt verktyg för att upptäcka cancer och för att minska dödligheten. I veckan släppte Cancerfonden en rapport som visar på mycket goda resultat på screeningdeltagande för livmoderhalscancer i Region Jönköpings län.

Varje år gör Cancerfonden en rapport med en kartläggning om utvecklingen av cancer i Sverige. I år handlar rapporten om screening i landet. I rapporten granskas deltagandet i dem nationellt rekommenderade screeningprogrammen för screening, som är för livmoderhalscancer, bröstcancer och tarmcancer. 

Rapporten visar på goda resultat för Region Jönköpings län. Det genomsnittliga deltagandet på livmoderhalscancerscreening i landet är 71 procent. I Region Jönköpings län deltar 82 procent i screening för livmoderhalscancer. Det gör att Region Jönköpings län har näst högst deltagande i hela Sverige. Det är för stora skillnader i deltagandet i screeningprogrammen inom, men också mellan regionerna och inte minst utifrån socioekonomi.

– Det är glädjande att vi uppvisar ett högt deltagande i livmoderhalsscreening. Detta möjliggör att cancern kan hittas i ett tidigt skede och rätt behandling kan sättas in vilket räddar liv. Detta är en vinst för den enskilda kvinnan men också för samhället i stort, säger Rachel De Basso (S), regionråd i Region Jönköpings län.

Screeningen räddar liv. Därför är det viktigt med insatser för att öka screeningdeltagandet runt om i landet. Tillsammans bekämpar vi cancern.   

Läs deras rapport: CFrapport-vard-2021.pdf (cancerfonden.se)

facebook Twitter Email