Regeringen vill se en barn- och ungdomspsykiatri utan köer

I budgeten för 2022 föreslås en miljardsatsning på det fortsatta arbetet med suicidprevention och förbättrad psykisk hälsa. Regeringen tillför 1,5 miljarder och vill se en barn- och ungdomspsykiatri utan köer samt en stärkt primärvård.

Samhället har stora utmaningar med psykisk ohälsa som drabbar både barn och vuxna. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har långa köer och vårdcentralerna är inte tillräckligt rustade. Därför tillför regeringen ytterligare 1,5 miljarder för 2023 respektive för 2024. Det ger en total satsning på 2,2 miljarder för respektive år. Resurserna ska stärka primärvårdens möjligheter att ge en god, sammanhållen och nära vård för barn och unga, samt en barn- och ungdomspsykiatri utan köer.

Arbetet med att förbättra den psykiska hälsan, stärka psykiatrin och minska antalet suicid har länge prioriterats av regeringen. Regeringen har tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) en överenskommelse kring insatser för att förbättra den psykiska hälsan i samhället. Nu vill regeringen stärka arbetet och fortsätter arbeta enligt överenskommelsen. År 2016 var bidragen till psykiatrin 1 miljard kronor och nu föreslås totalt 2,2 miljarder för 2023 respektive för 2024.

Läs mer: Regeringen förlänger satsningarna på psykisk hälsa till 2024 – Regeringen.se

facebook Twitter Email