Regeringen delar ut nya resurser som kompensation för covid-vården

Region Jönköpings län får ytterligare 136,5 miljoner kronor av den socialdemokratiskt ledda regeringen som kompensation för utökade kostnader för covid-vården. Pengarna har fördelats genom Socialstyrelsen och sammanlagt kommer 8,5 miljarder kronor delas ut till alla regioner och kommuner.

Under vecka 8 börjar Socialstyrelsen betala ut den andra omgångens statsbidrag till kommuner och regioner för merkostnader på grund av coronapandemin under 2020. Av de sammanlagt 8,5 miljarder kronorna betalas två tredjedelar ut till regionerna. Regionråd Rachel De Basso (S), som är ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län, gläds åt de extra resurserna.

– De här ytterligare resurserna på 136,5 nya miljoner kronor är en kompensation för utökade kostnader för covid-vården under 2020. Tack vare den socialdemokratiskt ledda regeringens statsbidrag ersätts Region Jönköpings län exempelvis för extra kostnader för personal, skyddsutrustning och anpassning av lokaler, säger regionråd Rachel De Basso (S).

Andra omgångens statsbidrag

Det har funnits två tillfällen att ansöka om statsbidrag. Samtliga av landets regioner och kommuner ansökte under den andra omgången, som avsåg merkostnader som uppstått till och med november 2020. Den exakta siffran på beviljat belopp för Region Jönköpings län i andra omgångens statsbidrag är 136 538 735 kronor.  

– Utan regeringens generösa statsbidrag hade Region Jönköpings län inte kunnat göra en historiska satsning på hälso- och sjukvården i år. Vi är väldigt tacksamma för de extra resurserna som hjälper oss att kunna korta köerna och möta behovet av vård hos länets invånare, säger Rachel De Basso (S).

Regeringen aviserade även nyligen att kommuner och regioner ska få ersättning för merkostnader som de haft under december 2020 med anledning av den ökade smittspridningen och höga belastningen inom sjukvård och omsorg.

Läs mer om statsbidragen via den här länken!

facebook Twitter Email