Rachel De Basso (S): Vi är redo att vaccinera länets invånare

Under dagen gjorde Stefan Löfven och Lena Hallengren ett digitalt besök hos undersköterskor i Mullsjö som har vaccinerat sig mot covid-19. Regionråd Rachel De Basso skickade med budskapet till regeringen att Region Jönköpings län är redo att börja vaccinera i större skala så fort det kommer fler doser med vaccin.

Strax efter klockan 13.00 på onsdagen 3 februari träffade statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren undersköterskor på äldreboendena Margaretas Park i Mullsjö och Dufvegården i Katrineholm via ett digitalt möte. Syftet var att höra av hur det går med vaccineringen mot covid-19. Budskapet från personalen till regeringen var att vaccineringen går bra och att allt fler medarbetare i omsorgen väljer att ta sprutan.

”Det är ett pussel”

På mötet medverkade gjorde även regionråd Rachel De Basso, Linda Danielsson, kommunalråd i Mullsjö kommun, och Monica Johansson, regionråd i Region Sörmland. Stefan Löfven undrade hur regionerna löser osäkerheten i leveranserna av vaccinen.

– Det är ett pussel men vi kommer att klara av det. Vi kommer att vara förberedda inför fas 3 och fas 4 bland annat tack vare f-samverkan, ett samarbete mellan regionen, kommunerna i länet och Länsstyrelsen, svarade Rachel De Basso, som är ansvarig för hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län.

– Vi är redo att vaccinera och vi vill ha fler doser. Det finns lite olika fabrikat av vaccin men vi ställer om verksamheten och anpassar oss efter det vaccin som kommer. Vi kommer att klara av det och Region Jönköpings län är redo att vaccinera länets invånare i större skala, säger Rachel De Basso.

Inga allvarliga biverkningar

Äldreboendet Margaretas Park i Mullsjö var bland de allra första som fick vaccinet och började vaccinera sina äldre redan den 28 december. Några veckor senare var det personalens tur och så gott som alla på boendet är nu vaccinerade. Ingen har fått några allvarliga biverkningar men någon har fått ont i armen efteråt.

– Det är jätteroligt att statministern och socialministern är så intresserade av vårt arbete här i Region Jönköpings län. Jag vill verkligen lyfta det goda arbete som regionens och kommunernas medarbetare, smittskydd och smittskyddsläkare, vaccinationssamordnare och regionledningen har gjort och gör under denna extraordinära tid. Vi gör det tillsammans, säger Rachel De Basso.

– Stort tack för inblicken i verkligheten. Ibland låter det i den mediala debatten som att inget funkar, men här ser vi att det mesta fungerar, sa Lena Hallengren avslutningsvis.

facebook Twitter Email