Rachel De Basso (S) invigde nya närakuten på Ryhov

Regionråd Rachel De Basso (S) har invigt den nya närakuten i Jönköping som har fått en permanent placering på Länssjukhuset Ryhov. Verksamheten finns från 1 november i ombyggda lokaler som är speciellt anpassade för närakutens behov.

Nya Närakut Jönköping ligger i den tidigare onkologmottagningen som har byggts om för att särskilt passa närakutens verksamhet. Bland annat finns det sju undersökningsrum och provtagningsrum innanför ytterdörren.

– Närakutens placering på Ryhov kommer förhoppningsvis leda till bättre flöden för patienten och vård på rätt vårdnivå. För patienter med komplex vårdsituation kommer tillgången och närheten till röntgen, labb och apotek spela en stor roll, säger Rachel De Basso (S).

Anpassade för primärvården

Närakuten är en mottagning för akuta men inte livshotande skador eller sjukdomsfall. Under dagtid på vardagarna finns verksamheten på att vårdcentraler. Men under jourtid, på vardagskvällar och på helger samordnar vårdcentralerna i Jönköpings län sina resurser till tre närakutmottagningar i Eksjö, Värnamo och Jönköping.

– Jag är mycket glad över att närakuten får primärvårdsanpassade och samlade lokaler som både kommer förbättra arbetsmiljön och underlätta arbetet för personalen. Verksamheten gör ett viktigt arbete i att erbjuda en god och nära vård till länsinvånarna, säger Rachel De Basso (S).

På kvällar och helger

Närakut Jönköping finns från 1 november vid entré 6, målpunkt P på Länssjukhuset Ryhov. Öppettiderna klockan 17.00-22.00 på vardagar och klockan 10.00-22.00 på lördagar, söndagar och andra helgdagar. Närakuten bemannas av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratör och nås via 1177 Vårdguiden på telefon.

På bilden syns regionråd Rachel De Basso och Anette Sparf som är samordnare för Närakut Jönköping.

facebook Twitter Email