Persson (S) vill att regeringen agerar för att stoppa penningtvätt

Rapporterna om att svenska storbanker tvättat pengar i Baltikum har fått riksdagsledamoten Peter Persson att agera. I en skriftlig fråga till finansmarknadsminister Per Bolund undrar han vilka åtgärder som regeringen tänker vidta för att stoppa penningtvätt genom svenska penninginstitut och växlingsföretag.

Uppdrag granskning har i ett antal program beskrivit hur svenska storbanker medverkat till penningtvätt genom filialer i Baltikum. Detta upprör den socialdemokratiska riksdagsledamoten Peter Persson från Jönköpings län. 

”Det är uppenbart att något måste göras”

– Storbankernas agerande är generande för Sverige! Vi har alltid hävdat vikten av en hög affärsmoral och att korruption inte ska förekomma. Det är helt uppenbart att något måste göras. Därför behöver vi stärka Finansinspektionens kontroller och samarbete med andra länders tillsynsmyndigheter, säger riksdagsledamoten Peter Persson.

Som ett resultat av detta har han lämnat in en skriftlig fråga till finansmarknadsminister Per Bolund. Han undrar bland annat vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att penningtvätt genom svenska penninginstitut och växlingsföretag ska upphöra.

Vill att regelverk ses över

– Jag förväntar mig att statsrådet belyser regelverk och samhällets kontroll över den viktiga infrastruktur som kreditväsendet utgör. Inte minst mot bakgrunden av att många vanliga bankkunder inte känner sig välkomnande av bankerna i dag med tanke på deras starka inriktning mot vinstmaximering, säger Peter Persson. 

Skriftliga frågor är ett av de verktyg en riksdagsledamot kan använda för att kontrollera regeringens arbete. 

facebook Twitter Email