Medlemsutbildning del 2

Den 9-10 oktober och 4-5 december arrangeras nästa del-2-utbildningar som kommer genomföras på Ädelfors folkhögskola. Utbildningarna riktar sig till alla medlemmar och ger grundläggande kunskap om vår historia, ideologi och partiorganisationen.

Utbildningarna riktar sig till nya medlemmar och ger grundläggande kunskap om vår historia, ideologi och partiorganisationen. Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning. Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av våra viktigaste verktyg i byggandet av en stark partiorganisation genom att ge dig som medlem en bra introduktion. Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får du som medlem bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet.

Fördjupa dig i ideologi och organisation

Del 2 erbjuder deltagarna en fördjupad kunskap om det politiska arbetet, organisationen och ideologin. För att kunna ansöka till del 2 måste du ha genomgått del 1 som hålls av din arbetarekommun.

Del 2 genomförs i samverkan mellan Jönköpings partidistrikt och Kronobergs partidistrikt. Det är begränsat antal platser så först-till-kvarn-principen gäller. Det är totalt cirka 20 platser vid respektive utbildningstillfälle.

Hösten 2021 arrangerar vi två stycken steg 2-utbildningar. De kommer att genomföras den 9-10 oktober samt 4-5 december. Utbildningarna kommer hållas på Ädelfors folkhögskola.

Utbildningen innehåller följande delar:

  • Introduktion och opinionsbildning
  • Vår ideologi – En socialdemokratisk maktanalys
  • Vår historia – Från folkhem till nutid
  • Vår ideologi- En socialdemokratisk strategi
  • Vår organisation och det parlamentariska systemet
  • Att skriva politiskt

Anmälan görs här:

https://response.questback.com/socialdemokraterna/steg2host

Utbildningen är kostnadsfri.

Varmt välkommen! 

facebook Twitter Email