Ökat stöd till fria kulturlivet och fler kulturupplevelser för barn och unga

Kulturföreningar i länet ska få större ekonomiskt stöd för att överleva och komma igång med sin verksamhet igen efter pandemin. Region Jönköpings län gör även en riktad resursförstärkning för att öka utbudet av kultur för barn och unga i hela länet.

Regionstyrelsen har tagit beslut om att nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) ska få mer pengar att använda för krisstöd till det fria kulturlivet och till fler kulturupplevelser för barn och unga. Regionstyrelsen avsätter 2 miljoner kronor för extra stöd till länets kulturliv i form av verksamhetsbidrag, kultur- och arbetsstipendium samt arrangemangsbidrag. Samtidigt avsätts 500000 kronor för extra insatser för ökad kultur för barn och unga efter pandemin.

– Under coronapandemin har det fria kulturlivet i princip inte haft någon verksamhet. Nu skjuter vi till mer pengar för att kulturföreningar ska kunna överleva och komma igång med sin verksamhet igen. Likaså har barn och unga inte kunnat ta del av levande kultur under en längre tid. Även här avsätter vi mer pengar för att elever i hela länet ska kunna få fler kulturupplevelser under främst höstlovet, säger Per Svenberg (S), ledamot i regionstyrelsen och ANA-nämnden.

Ökat utbud på höstlovet

Socialdemokraterna och styrande koalitionen gör den riktade resursförstärkningen mot barn och unga för att kommuner, föreningar och aktörer inom kultursamverkansmodellen ska kunna öka utbudet av kultur. Insatsen ska nå barn och unga i hela länet och koncentreras till höstlovet.

Fördelning enligt tidigare modell

Det utökade verksamhetsbidraget till det fria kulturlivet fördelas enligt tidigare modell och innebär att exempelvis Huskvarna Folkets park, Jönköpings läns bygdegårdsdistrikt, Share music and performing arts, Kulturreservatet Åsens by, Smålands konstarkiv, Smålit och Österängens konsthall får mer pengar.

facebook Twitter Email