Ödebrink debatterade villkorlig frigivning

Kraven för villkorlig frigivning blir tydligare. Se riksdagsledamoten Carina Ödebrink debattera frågan i riksdagen.

Socialdemokraterna vill att det ska vara tydligare krav för villkorlig frigivning. Den som begått brott ska också delta i program för att inte riskera att återfalla i brottslighet. Gör personen inte det kan den villkorliga frigivningen skjutas upp.

Skjutas upp i större utsträckning

– Förslaget innebär dels att, om en intagen vägrar delta i eller missköter återfallsförebyggande åtgärder, eller uppvisar annan misskötsamhet, så kan den villkorliga frigivningen komma att skjutas upp i större utsträckning, sa riksdagsledamoten Carina Ödebrink i talarstolen när hon debatterade frågan.

Hela debatten går att se på riksdagens hemsida.

facebook Twitter Email