Nystart för turismen och länets kulturliv i budget 2022

Utsatta delar av länets näringsliv, kulturliv och turistbranschen ska få stöd för att komma igång igen efter coronapandemin. Under 2022 kommer det fria kulturlivet fortsatt att få ta del av det utökade kulturbidraget. Region Jönköpings län ska ta fram en regional besöksnäringsstrategi och hjälpa till med affärsutveckling för företagare inom turism- och landsbygdsnäringen.

Styrande Koalition för Region Jönköpings län vill se en omstart för näringslivet och kulturlivet i budget 2022. I inriktningarna för det som faller under nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) framgår det även att tidigare uppdrag som inte har kunnat genomföras med anledning av coronapandemin ska verkställas under 2022.

– Jönköpings län har drabbats hårt av coronapandemin men nästa år kommer en stor majoritet av länets invånare att vara vaccinerade. Vi vill se en nystart för länets näringsliv och kulturarbetare under 2022. Region Jönköpings län behöver ge stöd till utsatta branscher och till det fria kulturlivet. Turistbranschen har en stor potential och här har Smålands turism en viktig roll för att fler företagare ska utveckla sig inom besöksnäringen, säger Per Svenberg (S).

Hitta nya lösningar för turister

Det helägda bolaget Smålands turism ska fortsätta sitt långsiktiga arbete att ge stöd till och marknadsföra besöksnäringen i länet. Målet är att locka nya aktörer till länet och stötta befintliga entreprenörer inom turism, konferenser och event.

– Region Jönköpings län ska arbeta för att skapa arenor för affärsutveckling och kompetensutveckling för företagare inom turism- och landsbygdsnäring. Då kan fler bolag inom besöksnäringen lära sig av varandra och hitta nya lösningar för turister. För att utnyttja länets fulla potential ska det tas fram en regional besöksnäringsstrategi inför framtiden, säger Aneth Amundsson (S).

Fler kulturupplevelser för elever

Inom kultur ska Smålands musik och teater öka sin närvaro i samtliga kommuner och erbjuda ett brett utbud av kulturupplevelser. Det fria kulturlivet ska få större stöd att utöva sin verksamhet. Det gäller både tillgången till scener och via möjligheten att ansöka om kulturbidraget som utökades med två miljoner kronor 2021.

– Många barn och unga får inte se och lyssna på en teateruppsättning eller en konsert under sin skolgång och det vill vi ändra på. Region Jönköpings län ska arbeta för att fler elever i grundskolan ska få ta del av kulturupplevelser både i Kulturhuset Spira och i sina hemkommuner. Barn och unga behöver uppleva, testa på och skapa själva under sin skoltid för att få ett rikare liv, säger Adam Starck (S) som är ordförande i Kulturutskottet.

Lärcentrum i alla kommuner

I Jönköpings län finns en stor utmaning i att arbetsgivare har svårt att hitta rätt personal till sina arbetsplatser. Förutom att stötta olika branscher ingår det i uppdraget hos Region Jönköpings län att utveckla samarbetet med olika utbildningsaktörer som Jönköpings University, YH-utbildningssamordnare, kommunala vuxenutbildningen och organisationer inom folkbildningen. Region Jönköpings län har även i uppdrag att bidra till etablering och utveckling av lärcentrum i alla kommuner där olika utbildningsaktörer kan ha sin verksamhet.

Fakta: Uppdrag inom kultur i Region Jönköpings län
  • Öka Smålands Musik och Teaters närvaro i länets samtliga kommuner.
  • Upprätta samverkansavtal om det lokala utbudet av scenkonst med länets kommuner avseende såväl barn och unga som för en vuxen publik.
  • Ökad samverkan med det fria kulturlivet.
  • Stärka barn och ungas möjlighet att ta del av och skapa kultur i Jönköpings län.
  • Ge möjlighet för barn i grundskolan att få en kulturupplevelse både i kulturhuset Spira och i sina hemkommuner.
  • Verka för att barn och unga ska kunna ta del av kulturarv och erbjudas möjlighet till eget skapande, delaktighet och inflytande.
  • Fortsatt utveckling och säkerställande av museernas pedagogiska verksamhet för barn och unga.
  • Stärka möjligheterna för personer med funktionsvariationers att ta del av och skapa kultur i Jönköpings län.
facebook Twitter Email