Nya operations- och intensivvårdskliniken på Värnamo sjukhus invigd

Regionråd Rachel De Basso (S) invigde under måndagen den nya och helt färdiga operations- och intensivvårdskliniken på Värnamo sjukhus. Nybyggnationen har pågått i etapper sedan 2014 men nu är de sista delarna helt klara av storinvesteringen.

Den nya operationsavdelningen och den steriltekniska enheten började användas redan 2017. Under måndagseftermiddagen den 24 februari invigdes slutligen den sista delen av operations- och intensivvårdskliniken på Värnamo sjukhus. Den sista etappen var hjärtintensivvårdsavdelningen och intensivvårdsavdelningen.

– Utvecklingen går i en otroligt snabb takt. Därför investerar vi i samtliga tre akutsjukhus i länet för att vara rustade för framtidens hälso- och sjukvård. För operations- och intensivvårdskliniken handlar investeringen om en halv miljard kronor. Det är också ett led i att stärka Värnamo sjukhus och att erbjuda jämlik vård för våra länsinvånare, sa Rachel De Basso (S), ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård, under invigningstalet.

Ny teknisk utrustning

Ungefär 6 500 patienter vårdas årligen inom klinikens olika verksamheter. På den nya intensivvårdsavdelningen får länets patienter en ostörd och harmonisk miljö med bland annat dygnsstyrd belysning. Intensivvårdspatienter får möjlighet till vistelse utomhus och barn får tillgång till särskilda uppvakningsplatser. Personalen får även tillgång till ny teknisk utrustning som utformas för att passa ergonomiskt runt patienter.

– Denna investering och satsning på totalrenoverade lokaler, betyder mycket för personalen. De nya lokalerna möjliggör nu att ge också en god omvårdnad och medicinsk vård i mötet med patienter som är i en utsatt livssituation. Förhoppningsvis blir vi därför än mer attraktiva som arbetsgivare och får fler att söka sig till att arbeta inom Region Jönköpings län. Så ett varmt grattis till personalen och till alla länsinvånare som nu får tillgång till det allra senaste! sa Rachel De Basso under talet.

Efter invigningsceremonin blev det mingel och rundvandring i de nya lokalerna. Medverkade gjorde också bland annat Magnus Trofast, verksamhetschef på operations- och intensivvårdskliniken, sjukvårdsdirektörer, gäster och medarbetare.

facebook Twitter Email