Ny lönesatsning på vårdpersonal och höjt friskvårdsbidrag 2022

Socialdemokraterna och styrande Koalition för Region Jönköpings län fortsätter att satsa på personalen under 2022. Sammanlagt satsas ytterligare 60 miljoner kronor på att kunna höja löner för anställda. Friskvårdsbidraget höjs för alla medarbetare. Mycket är fortfarande osäkert runt coronapandemin och Region Jönköpings län ska även fortsatt ha beredskap för att kunna göra riktade insatser för stöd eller omstart av samhället.

Se Koalitionens pressträff om regionstyrelsens budget för 2022 via den här länken!

Under torsdagen den 24 juni presenterade Koalition för Region Jönköpings län satsningar och inriktningar i budget för 2022 som regionstyrelsen ansvarar för. Målet är att Region Jönköpings län ska vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare och resurserna ska användas för att verksamheten och länet ska kunna nå en bättre hållbar tillväxt och utveckling.

– Region Jönköpings län har trots coronapandemin ett bra ekonomiskt utgångsläge inför 2022 som gör att vi kan göra satsningar på vår egen personal och på samhället. Flera branscher i länet är hårt drabbade och Region Jönköpings län ska ha vidare beredskap för att kunna gå in och stötta näringslivet. Helst vill vi göra insatser för att branscher ska starta om efter pandemin, säger Marcus Eskdahl (S), förste vice ordförande i regionstyrelsen.

Nya satsningar på personalen

Nästa år får personalen ta del av nya lönesatsningar på sammanlagt 60 nya miljoner kronor. Samtidigt höjs friskvårdsbidraget kraftigt för samtliga medarbetare från 1200 till 2200 kronor per år. Satsningen ska bidra till ett hållbart arbetsliv och friska medarbetare och omfattar 16 miljoner kronor.

   – Under 2022 tillför Koalitionen 50 nya miljoner kronor för att höja vårdpersonalens löner. Det innebär att vi har satsat 150 miljoner kronor under en treårsperiod för att våra medarbetare ska ha en bättre löneutveckling under hela arbetslivet. Region Jönköpings län är länets största arbetsgivare och vården är väldigt kvinnodominerad. När vi höjer lönerna blir löneutvecklingen i samhället mer jämställd, säger Rachel De Basso (S) som är ordförande i personaldelegationen.

Region Jönköpings län har gjort en kartläggning som ligger till grund för riktade lönesatsningar. Utöver de särskilda satsningarna på personalgrupper som arbetar kliniskt nära inom vården finns det andra yrkesgrupper som har halkat efter i en nationell jämförelse. Eftersom alla medarbetare ska kunna påverka sin lönebildning utökar Koalitionen även den ekonomiska ramen med tio miljoner kronor. Målet är att alla medarbetare som inte ingår i andra prioriterade yrkesgrupper ska kunna ha en bra löneutveckling under hela yrkeslivet.

Upphandlingar som gynnar länet

När Region Jönköpings län genomför upphandlingar kommer det att ställas krav som ska underlätta för fler små och medelstora aktörer i länet att vara med och konkurrera om avtalen. Framförallt hoppas Koalitionen på att det ska gynna bolag på landsbygden och aktörer inom den idéburna sektorn.

   – Region Jönköping län ska ställa krav på att det som upphandlas omfattas av hållbarhet och socialt ansvarstagande. För livsmedel ställs högre krav på ekologisk produktion och god djurhållning. Det här gäller i alla led i produktionskedjan och för underleverantörer. Vid upphandlingar är krav på kollektivavtalsliknande villkor och bra arbetsmiljö viktiga förutsättningar, säger Marcus Eskdahl.

Innovativa upphandlingar

Under de kommande åren ska även några områden definieras för så kallade innovationsvänliga upphandlingar. Målsättningen är att kunna hitta framtida lösningar via upphandlingar som exempelvis nya digitala eller tekniska möjligheter som ännu inte finns på marknaden. Samtidigt inleds ett arbete med att kartlägga förbrukningsmateriel, elektronik, inredning, textilier och leksaker i syfte att hitta bättre hälso- och miljöanpassade alternativ i framtiden.

Satsningar på personal 2022
  • Särskild lönesatsning – 50 miljoner kr
  • Stärkt lönebildningsmodell – 10 miljoner kr
  • Höjt friskvårdsbidrag till 2 200 kr – 16 miljoner kr
facebook Twitter Email