Ny bemanningsenhet ska minska beroendet av hyrpersonal

Nu utannonseras de första tjänsterna till den nya bemanningsenheten i Region Jönköpings län. Syftet med bemanningsenheten är att minska kostnader för hyrpersonal, få en bättre fördelning av resurser över länet och kunna ge en högre patientsäkerhet.

Arbetet med att starta upp den nya bemanningsenheten har pågått sedan oktober 2020. I dag utannonseras de första tjänsterna där Region Jönköpings län söker sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer.

– Med den nya bemanningsenheten kan Region Jönköpings län erbjuda nya möjligheter för den personal som inte har något emot att byta arbetsplats. Personalen får trygga anställningar och kompenseras samtidigt med lite högre lön eftersom det är rörliga tjänster. Med den nya bemanningsenheten kan vi bli mindre beroende av hyrpersonal och samtidigt öka patientsäkerheten, säger regionråd Rachel De Basso (S).

Tanken är att medarbetarna som är anställda av bemanningsenheten ska täcka upp för de behov som uppstår inom Region Jönköpings läns verksamheter till exempel vid längre sjukskrivningar, tjänsteledighet, föräldraledighet och tillfälliga projekt.

Socialdemokraternas och styrande Koalitionens målsättning är att Region Jönköpings län ska vara oberoende av hyrpersonal.

Läs mer om den nya bemanningsenheten via den här länken.

facebook Twitter Email