Nu kan länets invånare göra antikroppstest för covid-19

Från och med 7 oktober 2020 erbjuder Region Jönköpings län antikroppstest för covid-19 till länets invånare. För att kunna testas behöver du ha fyllt 16 år och ha haft symtom. Testerna utförs på vårdcentraler i länet.

Sedan i somras har personal inom vården kunnat göra antikroppstest. Från och med den 7 oktober 2020 utvidgas testningen till att även inkludera allmänheten. En person med antikroppar är sannolikt skyddad mot att bli smittad av covid-19 och att föra smittan vidare.

– Nu inför vi möjligheten att testa sig för om man har haft en genomgången infektion av covid-19. Antikroppstesterna kan ge en tydligare bild av läget för personal och patienter inom äldreomsorgen och sjukvården men även för allmänheten som vid ett positivt test kan besöka personer i riskgrupper, säger Rachel De Basso (S), regionråd och ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Vårdcentraler gör provtagningen

Allmänheten erbjuds antikroppstestning till en självkostnad på 200 kronor. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. Ett antikroppstest kan tas av dig som har fyllt 16 år och tidigare har haft symtom som kan stämma med covid-19. Du behöver vänta i minst 14 dagar efter att du blivit helt frisk innan du lämnar provet, så att antikroppar hunnit utvecklas i nivåer som går att mäta.

Primärvården ansvarar för provtagningen och varje vårdcentral bestämmer själv om, och i sådana fall hur många, som går att testa. I dagsläget är bedömningen att antikroppar skyddar och varar ett halvår från det att personen har fått sitt testresultat.

Läs mer om antikroppstester hos Region Jönköpings län via den här länken.

facebook Twitter Email