Nu införs avgiftsfria sjukresor vid vaccinering mot covid-19

Region Jönköpings län kommer att erbjuda avgiftsfri sjukresa till vaccination mot covid-19 för de som tillhör grupperna inom fas 1 och 2. Resorna kan erbjudas som ensamåkning. Det underlättar bland annat för de som har hjälp av hemtjänst och som har svårt att själva ta sig till och från platsen för vaccinationen.

Regionråd Marcus Eskdahl (S) har som ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö tagit ett ordförandebeslut om att införa avgiftsfria resor med Länstrafikens serviceresor till vaccinering mot covid-19. Resan kommer att erbjudas som ensamåkning.

– Region Jönköpings län behöver underlätta för så många som möjligt att ta båda sprutorna med vaccin mot covid-19. En del av länets invånare har svårt att ta sig till och från platsen för vaccinering på egen hand. Med en avgiftsfri serviceresa och ensamåkning kan vi erbjuda vaccinering på ett säkert sätt för de prioriterade grupperna, säger regionråd Marcus Eskdahl (S).

För grupperna inom fas 1 och 2

Målet är att så många som möjligt ska ges möjlighet till vaccinering enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringar genom att erbjuda möjlighet till sjukresa med Länstrafikens Serviceresor. Vaccineringen kan på så vis ske enklare för länsinvånare som inte kan lösa sin resa på egen hand. Undantaget i ordinarie regelverk för sjukresor gäller för resa i samband med vaccination av covid-19 för grupperna inom fas 1 och 2, och för båda sprutorna.

facebook Twitter Email