Marcus Eskdahl (S): Väldigt glädjande med konkret uppdrag om nya stambanor

Regionråd Marcus Eskdahl (S) ser det som väldigt positivt att regeringen nu har tagit ett stort steg för att det ska byggas nya stambanor för höghastighetståg. För Jönköpings län är frågan avgörande, det kommer att bygga ihop stad och landsbygd och göra det lättare för företag och organisationer att hitta rätt personal, enligt Marcus Eskdahl.

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag för en ny nationell infrastrukturplan. Uppdragen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Det innebär att frågan om nya stambanor tar stora steg mot att bli verklighet.

   – Det är väldigt glädjande att förhandlingarna om nya stambanor nu har gått vidare till ett konkret uppdrag till Trafikverket. Det är ett ytterst viktigt och ett stort steg för att höghastighetståg ska bli verklighet. Enligt Januariavtalet är regeringen överens med C och L om att det ska byggas nya stambanor. Vi har gått och väntat på att avtalet ska bli verklighet, säger Marcus Eskdahl (S) som är ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö i Region Jönköpings län.

Bygga ihop stad och landsbygd

Trafikverket ska ta fram uppgifter om nya stambanor inom en total investeringsram på 205 miljarder kronor. Analysen ska bland annat innehålla en bedömning av linjesträckningar, hastighetsstandarder och utformning av olika delar av banan. Det tidigare planeringsarbetet ska vara utgångspunkt.

   – För oss som bor i Jönköpings län är frågan avgörande. Vi vill bygga ihop stad och landsbygd. Nya stambanor är en helt ny infrastruktur som ger näringsliv och offentlig sektor helt nya möjligheter att anställa kompetent arbetskraft och att tillhandahålla varor och tjänster. Den är den viktigaste samhällsbyggnadsfrågan för Sverige i modern tid, säger Marcus Eskdahl.

Kommuner behöver få besked

Underlaget ska redovisas den 30 oktober i år och ligga till grund för den nya infrastrukturproposition som regeringen ska föreslå nästa vår. Beslut om nya stambanor kan sedan komma att finnas med i en ny nationell infrastrukturplan för perioden 2022–2033, alternativt 2022–2037.

   – Många kommuner och markägare behöver få klara besked för att kunna komma igång med byggnation på nya områden och av fler bostäder. Många står och väntar och det var inte Sverigeförhandlingens intention. Därför är det viktigt att överenskommelsen hålls och att de nya stambanorna byggs i ett enhetligt system som klarar en hastighet på 320 kilometer per timme, säger Marcus Eskdahl.

Läs mer uppdraget till Trafikverket på regeringens webbsida via den här länken!

facebook Twitter Email