Marcus Eskdahl (S): Med ett prisvärt seniorkort får äldre ett rikare liv

Under fredagseftermiddagen valde PRO Habo och Socialdemokraterna att gemensamt fira det nya seniorkortet som kan börja användas inom Länstrafiken den 31 mars. Idag, den 15 mars, släpps det till försäljning och omkring 100 pensionärer bjöds på tårta. Marcus Eskdahl (S) pratade om varför det varit så viktigt att driva frågan om att införa ett prisvärt resekort för äldre i kollektivtrafiken.

När regionråd Marcus Eskdahl (S) besökte PRO Habo under deras månadsmöte i Salemkyrkan på fredagseftermiddagen bjöds alla cirka 100 deltagarna på tårta vid 15.00-tiden. Eskdahl, som själv även bor i Habo, berättade då om att Socialdemokraterna har drivit frågan om seniorkort i många år som opposition men att det är först nu, som en del av den nya politiska ledningen, som det har gått att göra verklighet av förslaget.

   – Ett prisvärt resekort för äldre har varit starkt efterfrågat av flera pensionärsorganisationer. Vi vet att många äldre har svårt att leva på sin pension. Det är en fråga om frihet och möjligheten till ett aktivt och rikare liv där ingen ska behöva tvingas sitta hemma mot sin vilja. Alla ska ha råd att kunna ta sig runt i samhället, därför är seniorkortet så viktigt, säger regionråd Marcus Eskdahl (S).

Den 31 mars kan alla som fyllt 70 år börja använda seniorkortet inom Jönköpings länstrafik. Det kommer att kosta 200 kronor per månad och gäller för all linjelagd kollektivtrafik inom Jönköpings län. Det börjar säljas redan idag, den 15 mars.

   – För Socialdemokraterna var seniorkortet så pass viktigt att vi gjorde det till en valfråga. Vi har sett att andra regioner och landsting sedan tidigare infört ett billigare resekort för äldre inom kollektivtrafiken. Region Jönköpings län ska inte var sämre. Äldre ska kunna resa runt i hela vårt län för att träffa barnbarn, vänner eller bara för att göra en utflykt till en annan ort utan att behöva oroa sig för det ekonomiska, säger Marcus Eskdahl.

Socialdemokraterna är sedan årsskiftet med och leder som en del av Koalition för Region Jönköpings län. Ett uttalat mål är att öka andelen som reser med kollektivtrafiken, för att kunna ställa om till ett mer hållbart samhälle. Införandet av ett seniorkort ses som ett viktigt steg i arbetet.

   – Seniorkortet kommer att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Vårt mål är att fler människor ska välja att åka kollektivt. Därför måste tåg och buss framstå som ett starkt alternativ till att ta den egna bilen. Kan vi få en större andel att åka tillsammans är det helt enkelt bättre för miljön än om var och en åker ensamma. En viktig faktor är just priset, säger Marcus Eskdahl (S).

Jan-Åke Hellqvist, ordförande i PRO Habo, och regionråd Marcus Eskdahl (S).
facebook Twitter Email