Manifestation för solidaritet med Ukrainas befolkning

Rysslands anfall på Ukraina är ett allvarligt folkrättsbrott och ett angrepp på en suverän stat. Ukrainas folk har rätt till sin frihet, sitt liv och sin suveränitet. Med anledning av det bjuder Socialdemokraterna i Jönköpings län in till en manifestation i Rådhusparken, Jönköping, söndagen den 27 februari, klockan 13.00.

– Många känner nu oro, ilska och frustration över vad som händer. I svåra stunder behöver vi samla kraft och gemenskap och visa att vi står upp för folkrätten, för människor och länders frihet och trygghet. Vi behöver förenas i och stå upp för demokratiska, fria och öppna samhällen och mot auktoritärt beteende och ledarskap.

– Vi vill därför bjuda in till en bred och gemensam manifestation där vi uttrycker vår solidaritet med Ukraina och dess befolkning. De kämpar nu för sin suveränitet, demokrati och frihet, säger riksdagsledamoten och Socialdemokraterna i Jönköpings läns distriktsordförande Carina Ödebrink.

Manifestationen äger rum i Rådhusparken, Jönköping, söndagen den 27 februari klockan 13.00.

Under manifestationen kommer appeller hållas av följande: 

  • Ilan De Basso (S), ledamot i Europaparlamentet, 
  • Mats Green (M), riksdagsledamot, 
  • Acko Ankarberg Johansson (KD), riksdagsledamot, 
  • Ann Aldén, kyrkoherde, Svenska kyrkan. 

Ytterligare namn kan tillkomma.

Carina Ödebrink (S), riksdagsledamot, kommer hälsa välkommen. 

facebook Twitter Email