Länets invånare mest nöjda i landet med sjukvården

Hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län har högst andel nöjda invånare i hela Sverige. Drygt nio av tio invånare i länet är nöjda eller mycket nöjda med helhetsintrycket de fått på länets tre sjukhus.

Nationell patientenkät gör undersökningar av patienternas upplevelser av hälso- och sjukvården i landets 21 regioner. Enkäten består av basfrågor med områdena: helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet. Region Jönköpings län får topplacering i landet för ett gott helhetsintryck. Hela 92,3 procent av länsinvånarna var nöjda eller mycket nöjda.  

– Vi är jätteglada över det fina omdömet från de länsinvånare som behövt sjukhusvård någon gång under mätperioden. Även under en tuff tid med coronapandemin har det varit viktigt att även övriga sjukvården lever upp till de förväntningar som invånarna har. Att som organisation kunna svara på förväntningarna och att arbeta med ständiga förbättringar i det vardagliga arbetet ger resultat för den vi är till för, patienten, säger Rachel De Basso (S), ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Nationell patientenkät somatisk vård består av en för öppenvården och en för slutenvården. Länsinvånarna som har haft kontakt med respektive vårdnivå har besvarat patientenkäterna under mars till april 2021 för slutenvård och under april 2021 för öppenvården. Resultatet för de sju områdena visar sammantaget på goda resultat för länets tre sjukhus.

Läs mer om enkäten: Nationell Patientenkät | SKR

facebook Twitter Email