Laitinen Carlsson debatterade bistånd och Latinamerika

Sverige behöver fortsätta satsa på utvecklingssamarbete och bistånd. Den linjen drev riksdagsledamoten Diana Laitinen Carlsson när hon deltog i riksdagens utrikespolitiska debatt.

– Jag är stolt och glad över att regeringen står fast vid enprocentsmålet.

Det sa Diana Laitinen Carlsson i riksdagens utrikespolitiska debatt, där hon fokuserades särskilt på Sveriges nya strategi för utvecklingssamarbete med Latinamerika.

Kritiserade M och SD

Hon passade också på att ge Sverigedemokraterna och Moderaterna en känga för att de, under pandemin, valt att attackera Sveriges biståndspolitik.

– Under pandemin, när människor är begränsade från att mötas och överbrygga språkliga och kulturella gränser, tar svenska partier tillfället i akt att attackera biståndet, att ställa grupper och människor mot varandra och att försöka övertyga människor om att vi i Sverige – ett av världens rikaste länder – har det så bedrövligt att vi inte har råd att avstå en hundradel av vårt ekonomiska överskott till utvecklingssamarbete för människor som lever under extrema förhållanden i fattigare länder.

Hela den utrikespolitiska debatten går att se på riksdagens hemsida.

facebook Twitter Email