Jönköpings län får 21 nya YH-utbildningar med 1560 nya platser

Yrkeshögskolemyndigheten har beviljat att det kan startas 21 nya yrkeshögskoleutbildningar i Jönköpings län. Sammanlagt innebär det 1 560 nya utbildningsplatser utöver de 4 998 platser som redan finns beviljade fram till 2028 i länet.

Utbildningarna finns inom flera olika områden som IT, hotell och restaurang, hälsa och sjukvård, teknik och tillverkning, samhällsbyggnad och byggteknik samt kultur, media och design. Ett exempel på en helt ny utbildning som startar är för att bli ljud- och musikproducent.

– De 21 nya YH-utbildningarna som har beviljats innebär att invånarna i Jönköpings län får väldigt bra möjligheter att skaffa sig en utbildning inom yrken som är starkt efterfrågade av länets arbetsgivare och näringslivet. Mångfalden på utbildningarna gör att exempelvis tillverkningsindustrin, sjukvården, IT-branschen och besöksnäringen får bättre förutsättningar att utvecklas och skapa tillväxt, säger Per Svenberg (S), ledamot i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet i Region Jönköpings län.

YH-utbildningar bygger på arbetsmarknadens behov och att det finns ett nära samarbete mellan företag, utbildare och studerande. Statistik visar att 9 av 10 får jobb efter en yrkeshögskoleutbildning.

facebook Twitter Email