Jönköping University har lämnat in ansökan om tandläkarutbildning

Det finns en stor brist på tandläkare både nationellt och regionalt. Jönköping University har under en längre tid planerat för att kunna starta en ny tandläkarutbildning i samverkan med Region Jönköpings län. Nu har högskolan lämnat in en ansökan till regeringen.

Framförallt är det brist på tandläkare utanför storstadsregionerna. För att underlätta rekrytering på längre sikt och öka tillgängligheten för länets invånare har både Region Jönköpings län och Jönköping University varit angelägna om att starta en ny tandläkarutbildning. Den 15 mars lämnades formellt ansökan in till regeringen.

– Vi är glada för att Jönköping University vill satsa på en tandläkarutbildning tillsammans med Region Jönköpings län. En ny tandläkarutbildning betyder mycket för att förbättra tillgängligheten till tandvården i vårt län. Men även i övriga regioner i Sverige, säger Rachel De Basso (S), ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Omfattande klinisk praktik

Den nya utbildningen är tänkt att genomföras i samarbete med Odontologiska Institutionen. Det är en del av Folktandvården i Region Jönköpings Län. Tandläkarutbildningen kommer att innehålla en omfattande verksamhetsförlagd utbildning, en klinisk praktik, framförallt utanför storstadsregionerna.

Läs mer om ansökan för tandläkarutbildning på Region Jönköpings län via den här länken.

facebook Twitter Email