Inga dödsfalls i covid-19 under en månads tid i Jönköpings län

För närvarande finns det inga inneliggande patienter med covid-19 på intensivvårdsavdelningarna i Region Jönköpings län. Det har inte varit ett enda dödsfall i covid-19 under en månads tid. Den politiska ledningen har gett ett speciellt uppdrag om att regionledningen ska arbeta för att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna inom intensivvården.

Under dagens extra möte mellan politiska företrädare och representanter för sjukvårdsledningen och fackförbunden gavs olika perspektiv på arbetssituationen under coronapandemin. Syftet med mötet var att få en gemensam bild för att kunna arbeta bättre i det fortsatta arbetet.

– Det är viktigt att ta tillvara på alla erfarenheter och utifrån informationen som presenterades under dagens möte har vi gett ett uppdrag till regionledningen att förbättra arbetsmiljön inom intensivvården. I det utvecklingsarbetet är det viktigt att föra en nära dialog med medarbetarna och involvera fackförbunden säger Rachel De Basso (S), som är ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Ett annat medskick som gjordes från mötet är att formen för central samverkan mellan Region Jönköpings län som arbetsgivare och fackförbunden behöver ses över och utvecklas.

Inga dödsfall under en månads tid

Region Jönköpings län har sedan 31 januari vårdat över 600 patienter med bekräftad covid-19 varav runt 100 patienter på intensivvårdsavdelningarna. För närvarande är det inga patienter som får intensivvård på grund av covid-19, jämfört med över 20 när det var som mest, och ingen patient med bekräftad covid-19 har under den senaste månaden avlidit.

– Vi genomgår nu i Jönköpings län, Sverige och runt om i världen en exceptionell tid och en speciell situation som vi inte har upplevt tidigare med anledning av coronapandemin. Kunskapen om viruset ökar varje dag och vi som leder Region Jönköpings län har hela tiden varit tvungna att agera snabbt utifrån det rådande kunskapsläget. Jag vill på koalitionens vägnar än en gång rikta ett stort tack till alla medarbetare och ledarskap som varit förändringsbenägna och arbetar under pandemin, säger Rachel De Basso, (S).

facebook Twitter Email