Historisk satsning på infrastruktur öppnar för fler jobb och hållbar tillväxt i länet

Regionråd Marcus Eskdahl (S) och riksdagsledamot Carina Ödebrink (S) ser väldigt positivt på regeringens historiska satsning på infrastruktur i hela landet. Regeringens besked om att bygga nya stambanor gör det möjligt att gå vidare med regionala satsningar. Kommuner kan fortsätta planera för byggnation av nya bostäder och ombyggnation av stadsdelar. Satsningen kommer att vara en grön återstart för fler jobb och hållbar utveckling och tillväxt i hela Jönköpings län.

Under förmiddagen presenterade regeringen infrastrukturpropositionen med den största ekonomiska ramen hittills. Den historiska satsningen uppgår till 876 miljarder kronor för perioden 2022-2033 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Propositionen innehåller hållbara investeringar i hela Sverige som ska bidra till klimatomställningen. Enligt regeringen ska det byggas nya stambanor för höghastighetståg.

   – Med det här tydliga beskedet från regeringen om att det ska byggas nya stambanor så kan Region Jönköpings län och kommuner gå vidare i planeringen. Regeringen har tagit med den viktiga aspekten av stadsplanering och byggnation av bostäder i propositionen. Den här historiska investeringen på infrastruktur är en satsning på att bygga ett starkare samhälle, säger regionråd Marcus Eskdahl (S).

Grön stark återstart på ekonomin

Infrastrukturpropositionen kombinerar satsningar på ökat underhåll av vägar och järnvägar med nya investeringar. Den ska bidra till ökad tillgänglighet, klimatarbetet, fler jobb med vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, sammanhållningen i landet och Sveriges konkurrenskraft.

   – Det är glädjande att regeringen gör den här historiska satsningen på infrastruktur. För Jönköpings län kommer investeringarna att innebära fler jobb och satsningar på hållbar utveckling och tillväxt. Det här kommer att bli en grön stark återstart på ekonomin. Med den här historiska satsningen kan Sverige bli världens första fossilfria välfärdsland, säger riksdagsledamot Carina Ödebrink (S).

Efter att riksdagen tagit beslut om propositionen får Trafikverket i uppdrag att ta fram den kommande nationella planen för transportinfrastrukturen med åtgärdsplanering. Beslut om ny nationell plan tas av riksdagen 2022.

facebook Twitter Email