Haraldssons (S) motion bifölls: Konsument-vägledningen ska bli jämlik i hela landet

Förutsättningarna att få konsumentvägledning skiljer sig mycket mellan Sveriges kommuner. Det vill riksdagsledamoten Johanna Haraldsson (S) ändra på. Hon skrev därför en motion där hon föreslog att konsument-vägledningen ska bli jämlik i hela landet. En motion som nyligen bifölls av riksdagen.

Beroende på bostadsort i landet ser förutsättningarna att få vägledning och stöd i konsumentfrågor olika ut. Den nationella trenden är dock att allt färre kommuner erbjuder konsumentvägledning samt att resurserna som avsätts till detta minskar. Mellan 2018 och 2019 minskade antalet kommuner som erbjuder konsumentrådgivning med 15 stycken enligt Konsumentverkets rapport 2019:4 Läget i landet – KVL 2019

”Svårare att fatta välgrundade beslut”

– Samtidigt som möjligheterna att få konsumentvägledning minskar möts vi medborgare ständigt av reklam i vår vardag och det blir allt svårare för oss som konsumenter att fatta välgrundade beslut, säger riksdagsledamoten från Jönköpings län, Johanna Haraldsson, som valt att agera i frågan och skriva en motion till riksdagen.

I motionen pekar hon på att det finns ett behov att stärka den kommunala konsumentvägledningen och medborgarnas tillgång till den. Hon föreslår därför riksdagen att se över möjligheterna att skapa en jämlik tillgång till konsumentvägledning i hela landet.

Vill stärka det förebyggandet arbetet

När motionen behandlades beslutade riksdagen att bifalla den, något som gläder Johanna Haraldsson.

– Självklart är jag glad att riksdagen biföll motionen och att vi fattat beslut att försöka vända den negativa trenden när det gäller tillgången till konsumentrådgivning. Kommunerna har ett lagstadgat krav på sig att hjälpa till när medborgare hamnat i problem med skulder. Förhoppningsvis kan bifallet även innebära att det förebyggande arbetet stärks för att förhindra att någon hamnar i skuld från början.

facebook Twitter Email