Hälso- och sjukvården får toppbetyg av länets invånare

Invånarna i Jönköpings län är bland de mest nöjda i hela Sverige med den hälso- och sjukvård som erbjuds. Enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) nationella hälso- och sjukvårdsbarometer för 2021 får Region Jönköpings län totalt en fjärdeplats och hamnar i topp inom frågeområde vård.

I undersökningen hamnar Region Jönköpings läns i topp inom frågeområdet vård tillsammans med Region Kalmar län, där 80 procent av de svarande är positiva eller mycket positiva i sitt svar på totalt sju frågor. Det handlar om förtroendet för sjukvården, tillgänglighet, om de får den vård de behöver, när de behöver den och om de upplever vården som jämlik. När det gäller delfrågan tillgänglighet, anser 92 procent att de har tillgång till den vård som de behöver.

– Väldigt glädjande att vår hälso- och sjukvård får så bra omdöme och topplacering i riket. Det visar vilket imponerande arbete som våra medarbetare och ledarskap har gjort inom sitt stora och breda uppdrag. Detta samtidigt som de under hela 2021 har haft ett tungt jobb med att vårda många länsbor sjuka i covid-19, tagit mängder av prover, smittspårat och vaccinerat en stor del av länsinvånarna. Samtidigt visar undersökningen att vi behöver arbeta mer med förtroendet för den distansvård vi utvecklar och för den rådgivning som sker hos 1177 Vårdguiden, säger Rachel De Basso (S), regionråd och ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Bra betyg trots pandemin

Trots att 2021 var ett intensivt år med coronapandemin ligger resultaten på samma nivå som tidigare år, i flera fall dessutom lite bättre. För flera av delfrågorna har dessutom resultatet förbättrats kraftigt de senaste fem-sex åren. På frågan om förtroendet för hanteringen av coronapandemin är 76 procent positiva eller mycket positiva, vilket ger en fjärdeplats i riket, en position som Region Jönköpings län delar med ytterligare tre regioner.

Färre är positiva till 1177

Enbart 48 procent av de svarande, vilket är det tredje lägsta resultatet, anger att de är positiva till att vårdas hemma med digitalt stöd, samt positiva till digital vård, som exempelvis videosamtal med läkare. Förtroendet för 1177 Vårdguiden på telefon och webb, samt intresset för att använda e-tjänster, är högre. Här är 71 procent positiva, men det är ändå det näst lägsta resultatet i landet.

Totalt på fjärde plats

Totalt sett hamnar Region Jönköpings län på en fjärdeplats nationellt när hela frågeresultatet vägs samman. Den årliga nationella hälso- och sjukvårdsbarometern mäter hur slumpvis utvalda länsbor över 18 år upplever den hälso- och sjukvård som de har tillgång till i form av fysiska och digitala kontakter. Mätningen omfattar fyra områden: Vård, distansvård, coronavård och 1177 Vårdguiden.

Lär mer om resultaten i undersökningen via den här länken!

facebook Twitter Email