Förslag om varierad hastighet på E4 genom Jönköping

Region Jönköpings län vill se en mer anpassad och varierad hastighet på den del av E4 som passerar Jönköping. Beroende av tid på dygnet och trafikflöden kan det innebära lägre hastighet under rusningstid men kanske högre hastighet när det är lite trafik.

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö i Region Jönköpings län har lämnat ett remissvar till Trafikverket om förslag till nya föreskrifter för E4 i Jönköpings län. Nämnden skriver i sitt yttrande att det behövs en mer anpassad hastighetsskyltning på den delen av E4 som passerar Jönköping. Trafikverket föreslår annars en permanent sänkning till 80 km/timme.

– Jönköping växer och vi behöver pröva att införa varierad hastighet på E4. Både för att kunna undvika olyckor och samtidigt hålla nere restiden. Hastighetsbegränsningen genom Jönköping kan vara lägre på morgonen och i rusningstrafik men högre på kvällar och nätter, säger regionråd Marcus Eskdahl (S) som är ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

Både höjning och sänkning

I stort är nämnden positiva till Trafikverkets förslag om hastighetsförändringar på väg E4 genom övriga delar av länet. Förslagen innebär att höja hastigheten på vägen mellan gränsen mot Kronoberg och upp till trafikplats Torsvik till 120 km/timme. Mellan trafikplats Torsvik och trafikplats Råslätt föreslås en sänkning av tillåtna hastighet från 110 till 100 km/timmen. I övrigt föreslås inga andra förändringar.

facebook Twitter Email