Fler sjuksköterskor kan utbildas på Jönköping University

Jönköping University får 518 nya utbildningsplatser när regeringen fördelar 19000 nya platser för studerande på universitet och högskolor i höstbudgeten till 2021. Det innebär större möjligheter att kunna utbilda fler sjuksköterskor till hälso- och sjukvården och bättre förutsättningar för företag i Jönköpings län att kunna hitta rätt personal i framtiden.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen föreslår pengar som motsvarar 19000 nya utbildningsplatser på universitet och högskolor i höstbudgeten. Efter en fördelning till svenska akademiska lärosäten så innebär det att Jönköping University får 518 nya platser för helårsstudenter 2021.

– Regeringens satsning på 518 nya utbildningsplatser hos Jönköping University kommer att göra vården bättre för länets invånare. Det innebär större möjligheter att kunna utbilda fler sjuksköterskor till hälso- och sjukvården och bättre förutsättningar för företag i Jönköpings län att kunna hitta rätt personal i framtiden, säger regionråd Rachel De Basso (S).

Anledningen till satsningen på universitet och högskolor är bland annat att rekordmånga söker sig till högre lärosäten för att påbörja studier. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Beräknat antal helårsstudenter är en prognos baserat på de medel som föreslås för 2021. Antal helårsstudenter kan vara avrundat.

facebook Twitter Email