Fler patienter i Jönköpings län överlever sin cancersjukdom

Allt fler invånare i Jönköpings län överlever femårsgränsen för sin cancersjukdom. Andelen som lever fem år eller längre efter cancerdiagnos är högst i Sverige. Samtidigt sjunker kostnaden för hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län.

Uppgifterna om att för överlever sin cancersjukdom kommer från Socialstyrelsens årliga rapport ”Öppna jämförelser 2020 – Sex frågor om vården”. Rapporten redovisar hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Det görs utifrån sex viktiga frågeställningar ur ett invånarperspektiv, som berör kostnader, tillgänglighet, prevention, kvalitet, hälsa och hållbarhet.

– Den här rapporten visar att Region Jönköpings län bedriver hälso- sjukvård med mycket hög kvalitet, vilket förstås är betydelsefullt för länets invånare. Dessutom sker det till en kostnad som är bland de lägsta i landet, vilket är mycket glädjande. Bland Socialstyrelsens indikatorer finns det också områden där vi behöver förbättra oss, något som vi arbetar med kontinuerligt, säger Rachel De Basso (S), ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Högst andel i Sverige

För Region Jönköpings län är utvecklingen mycket positiv när det gäller cancerbehandling. Andelen som lever fem år eller längre efter cancerdiagnos är högst i Sverige. Dessutom är det en hög andel av de invånare som får diagnosen tjocktarmscancer som får behandlingsstart inom 28 dagar. Samtidigt fortsätter kostnaden för hälso- och sjukvård att sjunka även 2018 i Region Jönköpings län, där kostnaden nu är den fjärde lägsta i landet.

Läs mer om resultatet och rapporten hos Region Jönköpings län via den här länken.

facebook Twitter Email