Fler medarbetare inom vård och omsorg ska testas för covid-19

Region Jönköpings län utökar covid-19-testerna av sjukvårdens och omsorgens medarbetare. Utökningen sker för att säkerställa vilken vårdpersonal som kan vara i tjänst utan att riskera att smitta kollegor, patienter eller brukare med coronaviruset.

Från måndag 18 maj 2020 kommer Region Jönköpings län att utöka antalet tester av sjukdomen covid-19 för medarbetare som uppvisar misstänkt symptom. Utökningen innebär att all personal inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och funktionshinderomsorg som uppvisar symptom som kan vara covid-19 och som har nära kontakt med patienter eller brukare nu ska få möjlighet att provtas.

– Vi växlar nu upp testkapaciteten för medarbetare inom hälso- och sjukvården och den kommunala omsorgen. Det är mycket viktigt för att säkerställa att vi har tillräckligt med personal i tjänst som kan vårda våra patienter. Både de som är sjuka i covid-19 och andra sjukdomar samt ta hand om boende i kommunal omsorg. Detta är också helt i linje med den uppmaning som finns från regeringen och socialminister Lena Hallengren om att på nationell nivå bygga ut provtagningskapaciteten för personal med samhällsviktiga arbetsuppgifter, säger regionråd Rachel De Basso (S) som är ordförande för nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Fyra provtagningsenheter

Rekommendationen är att ta prov i ett tidigt skede så snart som en medarbetare har symptom som till exempel feber, luftvägsbesvär, magbesvär eller plötslig förlust av lukt- eller smaksinne. Provtagningen sker då vid några av fyra provtagningsplatser som finns i Jönköpings län. Sedan tidigare görs provtagningar även på patienter inneliggande på sjukhus samt på boende inom den kommunala äldre- och funktionshinderomsorgen som uppvisar symptom.

Läs mer hos Region Jönköpings län via den här länken.

facebook Twitter Email