En väg in ska hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa

Nu startar Region Jönköpings län upp den nya enheten ”En väg in, barn och unga, psykisk hälsa”. Det nya arbetssättet ska bättre bedöma vilka insatser som barn och unga med psykisk ohälsa behöver och lättare kunna hänvisa till rätt vårdnivå.

Den nya enheten som ska hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa börjar arbeta idag, 28 januari 2020, och gör bedömningar av barn och ungas behov av vårdinsatser. Initiativet kommer från S-ledda nämnden för folkhälsa och sjukvård och är beslutat av Koalition för Region Jönköpings län genom budget och verksamhetsplan.

– En väg in är en viktig satsning för att ge en likvärdig bedömning av de barn och unga i Jönköpings län som behöver hjälp för psykisk ohälsa eller svårare psykiatriska tillstånd. Nu får de direkt en bedömning av vilken vårdnivå som ger dem hjälp bäst och tidbokning dit, vilket ökar tillgängligheten, säger Rachel De Basso (S), regionråd och ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Det nya arbetssättet kan handla om rådgivning per telefon eller tidbokning till länets barn- och ungdomshälsa eller barn- och ungdomspsykiatri. Eller en hänvisning till barnhälsovård, elevhälsa eller socialtjänst inom kommunerna och skolan. Målet är att erbjuda en mer jämlik bedömning och en snabbare väg till rätt vårdnivå. Det här är ett gemensamt arbetssätt mellan mottagningarna i Region Jönköpings län och ska ge bättre möjligheter att klara vårdgarantin.

Läs mer här om nya enheten och arbetssättet en väg in hos Region Jönköpings län!

facebook Twitter Email