Delegationen från Jönköpings län satte avtryck på partikongressen

Under partikongressen i Örebro gjorde den 13 personer starka delegationen från Jönköpings län avtryck i talarstolen. Diana Laitinen Carlsson argumenterade för arbetet med att motverka hedersvåld och förtryck. Sara Lindberg lyfte fram Nässjö kommuns framgångsrika arbete med yrkes-SFI. Peter Holkko talade om värdet av att bygga nya stambanor för höghastighetståg.

Från fredag till söndag, 22-24 mars, har Socialdemokraterna samlats på Conventum i Örebro för sin 40:e ordinarie partikongress. Från Jönköpings län deltog 13 ombud i diskussionerna. En av programpunkterna handlade om ett nytt partipolitiskt program för kunskap för framtiden. I samband med diskussionerna lyfte ombudet från Nässjö, Sara Lindberg, fram hemkommunens arbete med yrkes-SFI.

   – Yrkes-SFI är en lysande idé. I Nässjö kommun var man först ut i landet med detta som är en kombination av yrkespraktik och SFI-undervisning, säger Sara Lindberg som menar att syftet med yrkes-SFI är att få en snabbare väg till ett arbete och att det fungerar.

Under kongressen beslutade Socialdemokraterna att fler ska kunna kombinera just SFI med arbetspraktik eller annan utbildning.

   – Det är ett väldigt bra beslut. Kombination mellan arbete och SFI-studier fungerar och är en snabb väg till ett arbete, säger Sara Lindberg.

Åtgärder mot hedersvåld

Under den allmänpolitiska debatten drev ombudet från Eksjö, Diana Laitinen Carlsson, på arbetet för att få fler åtgärder för att motverka hedersvåld och förtryck.

   – Jönköpings läns kongressdelegation har pekat ut detta som en av våra tre prioriterade frågor i den allmänpolitiska debatten. Vi vill driva på arbetet för att synliggöra detta och hitta verktyg för att motverka hedersvåld och göra allt vi kan för att förebygga och stötta både de som drabbas och de som möter de drabbade, säger Diana Laitinen Carlsson.

Under kongressen lyfte även Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven arbetet på detta område. 

   – Löfven tog tydligt ställning i frågan – både i media och i sitt anförande under kongressen. Det gör att vi känner stort stöd i den här frågan, säger Diana Laitinen Carlsson.

Nya stambanor för kortare restid

Peter Holkko, ombud från Jönköping, argumenterade i talarstolen för att det är hög tid att börja bygga höghastighetsjärnväg. De nya stambanorna ska enligt planen gå igenom Jönköpings län med preliminära stationslägen i Tranås, Jönköping och Värnamo. Han lockade både skratt med en rolig historia och konstaterade att det är trångt på våra järnvägar.

   – Nu har vi chansen att bygga en riktig höghastighetsbana som binder ihop Göteborg, Malmö och Stockholm med världens centrum, Jönköping! En järnväg som inte byggs i etapper utan planeras att bli färdig så fort som möjligt, sa Peter Holkko i talarstolen.

Holkko kallade Magdalena Andersson för ”världens bästa finansminister” och hänvisade till ett beslut från kongressen 2017 om att partiet ska verka för att öka satsningarna på infrastruktur, och att det nu verkligen finns chansen.

   – Vårt parti är en rörelse. Och vad rör sig inte snabbare än ett höghastighetståg? Så nu har vi chansen att vara de som tar på oss ledartröjan för att bygga någonting som verkligen rör sig framåt. En sammanhållen och komplett höghastighetsbana som binder ihop regioner för ökad tillväxt och kraftigt minskade restider. Vi lovar att stå på perrongen och ta emot er när tåget rullar in mot stationen i Jönköping. Och vi har redan ett förslag på hur den ska se ut. Nu väntar vi bara på er. Välkomna kamrater! sa Peter Holkko i talarstolen.

Sara Lindberg från Nässjö.
Peter Holkko från Jönköping.
facebook Twitter Email