Delegationen från Jönköpings län nöjd med besluten på S-kongressen i sin helhet

Socialdemokraternas kongress har tagit beslut om att förbjuda vinstuttag ur skolan och att samhället ska ta tillbaka kontrollen över välfärden. Det ska byggas nya stambanor. De ekonomiska trösklarna för tandvården ska sänkas. Delegationen från Jönköpings län är nöjd med utfallet från kongressen och de nya politiska riktlinjerna i sin helhet.

På Socialdemokraternas kongress 3-7 november i Göteborg tog ledamöterna beslut om Magdalena Andersson som ny partiordförande och om Tobias Baudin som ny partisekreterare. Kongressen fastställde även politik som delegationen från Jönköpings län ser som väldigt viktig för länets utveckling.

Bygga landet starkare med kunskap

Kongressen tog enigt beslut om att förbjuda vinstuttag ur skolan, att samhället ska ta tillbaka kontrollen över skolans utveckling, att skolpengen ska göras om från grunden och ett rättvist skolval för alla. S vill fortsatt ha friskolor, valmöjligheter och skolval – men i svensk skola ska fokus vara på kunskap och bildning, inte vinstjakt.

  – Vi har varit tydliga på flera områden om att våra gemensamma skattepengar ska användas i vården, skolan och omsorgen. När det gäller skolan går vi nu ett steg längre än tidigare och vill inrätta ett vinstförbud för att få bort lyckosökare inom välfärden och ge eleverna bästa möjliga förutsättningar. Vi är i princip det enda landet i världen som tillåter obegränsade vinstuttag och så kan vi inte ha det, säger Sebastian Hörlin från Eksjö.

Full sysselsättning och snabbare klimatomställning

Partikongress fattade flera nya beslut för att göra kraftfulla investeringar för full sysselsättning och en snabbare klimatomställning. Partiet vill använda investeringar för att skapa nya jobb, inte minst de nya gröna jobben som ökar takten i klimatomställningen. Alla jobb ska vara trygga och bra jobb som man kan försörja sig på. Alla som kan ska jobba.

  – Äntligen! Det känns väldigt positivt när det gäller höghastighetståg. Arbetet ska fullföljas samtidigt som befintliga stambanor rustas för framtiden. Dessutom öppnar vi upp för att lånefinansiera viktiga satsningar. Nya stambanor är också en stor del i klimatomställningen och kommer att generera många nya gröna jobb, säger Mona Forsberg från Jönköping.

Starkare välfärd och trygghetssystem

Socialdemokraternas partikongress har idag tagit flera beslut för att stärka välfärden. Kongressen är enig om att sjukvården behöver mer personal, bättre arbetsmiljö och kortare köer. Kongressen har även fattat flera beslut som syftar till att stärka trygghetssystemen och att höja pensionerna.

  – Tänderna är en del av kroppen, det har vi slagit fast. De ekonomiska trösklarna för tandvården ska sänkas så att alla ska ha möjlighet att ha friska tänder, det är en stor och viktig jämlikhetsreform. Samtidigt ska vi se till att de ekonomiska resurserna används till det de är avsedda för, säger Markus Kauppinen från Gnosjö.

Mer om besluten finns att läsa på www.socialdemokraterna.se

Markus Kauppinen, Mona Forsberg och Sebastian Hörlin.

facebook Twitter Email