Debatt: Den svenska modellen tjänar Sverige väl

Den svenska modellen – där fack och arbetsgivare gör upp om spelreglerna på arbetsmarknaden – har tjänat, och tjänar, Sverige väl. Under lång tid har den bidragit till att vi har en flexibel arbetsmarknad med arbetsfred och en stabil löneutveckling. Enbart under förra året levererade den 500 nya kollektivavtal som sammantaget omfattar runt tre miljoner arbetstagare.

En förutsättning för att detta ska fungera är att makten mellan arbetstagare och arbetsgivare är i balans. Detta kräver starka fackföreningar med hög organisationsgrad. Att antalet medlemmar i facket ökat det senaste året är ett sunt och glädjande styrkebesked. En del av detta beror på politiska beslut. Att vi har en regering som förstår värdet av att stärka den svenska modellen och trygghetssystemen under krisen har gett utdelning.

Så har det inte alltid varit. När den moderatledda regeringen tillträdde 2006 genomförde den en rad reformer som syftade till att försvaga fackföreningsrörelsen och därmed förskjuta maktbalansen på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel. Det skedde bland annat genom att man ökade kostnaderna för att vara med i a-kassan och att ersättningen sänktes. Införandet av Lex-Laval, som innebar att facket inte kunde genomföra stridsåtgärder mot utländska företag som inte ville teckna avtal, var ett annat slag emot facket. Det öppnade för att företag kunde dumpa löner och villkor – inte minst i byggbranschen.

Överhängande risk att arbetslöshetsförsäkringen försämras

Det finns inga garantier för att den svenska modellen är för alltid given. Det gäller att parterna får utrymmet att ta sitt ansvar utan att politiker lägger sig i och försvårar. Skulle det nya högerkonservativa blocket i svensk politik lägga beslag på ministerposterna finns en överhängande risk att arbetslöshetsförsäkringen försämras igen, och till nivåer som gör att allt färre vanliga arbetare inte skulle få en rimlig ersättning och kunna känna trygghet vid omställning. När regeringen föreslog att utöka de regionala skyddsombudens möjligheter att kontrollera arbetsmiljön på fler arbetsplatser så stoppade högern i riksdagen detta. De vill i stället försvaga skyddsombudens arbete. Allt detta slår mot tryggheten på arbetsmarknaden och skulle försämra vardagen för vanligt folk.

Den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas

När det högerkonservativa blocket vill försvaga och avveckla den svenska modellen vill vi i stället stärka och utveckla den. Ska vi klara det behöver vi se till att fler människor väljer att bli medlemmar i facket. Därför vill vi se över möjligheterna att återigen införa avdragsrätt på fackföreningsavgiften. Vi vill också säkerställa fortsatt höga nivåer i arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsmiljön på alla arbetsplatser behöver förbättras och den nya arbetsmiljöstrategin är ett viktigt verktyg för att det ska bli verklighet. 

Dagens arbetsmarknadsmodell där facket och arbetsgivarna förhandlar om kollektivavtal och spelregler, måste värnas! I går. I dag. Och i morgon. Vi kommer alltid att stå upp för vanligt folks trygghet på arbetsmarknaden. Den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas. 

Thomas Olsson, ordförande för LO-distriktet i Småland och Blekinge
Johanna Haraldsson, riksdagsledamot Socialdemokraterna i Jönköpings län

facebook Twitter Email