Cykel kan tas med kostnadsfritt på länståg och regionbussar

Från den 18 april kan resenärer ta med cykel utan extra avgift på regionbussar och på länstågen. Förhoppningen är att det ska bli smidigare att resa och underlätta för dem som har lite längre till hållplatser och den linjelagda kollektivtrafiken.

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö tog den 30 mars beslut om att cykel ska få tas med kostnadsfritt både på tåg och på regionbussar i mån av plats. Beslutet är en följd av ett uppdrag i budget 2022 i Region Jönköpings län.

– Det ska vara smidigt att resa och att kombinera olika transportmedel. Att resenärer kan ta med cykel kostnadsfritt på regionbussar och länståg hoppas vi ska få fler att resa kollektivt. En del har lite längre till en hållplats och det här underlättar för pendling på vardagar och för resor till fritidsaktiviteter. Samtidigt är det bra för besöksnäringen, säger regionråd Marcus Eskdahl (S), ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

Förändringen gäller från och med måndag den 18 april.

facebook Twitter Email