Riksdagen

Omställning på arbetsmarknad – tema för ministerfråga

Vad gör regeringen för att underlätta omställningen på arbetsmarknaden och ge fler möjlighet att ta de jobb som finns? Det frågade riksdagsledamoten Johanna Haraldsson ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans.

I samband med riksdagens frågestund ställde riksdagsledamoten från Jönköpings län, Johanna Haraldsson, en fråga till Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. ”Behöver möjliggöra livslångt lärande” – Sveriges förmåga att konkurrera med kunskap och kompetens på en alltmer globaliserad marknad är beroende av att människor i vårt land kan ställa om flera gånger under…

Läs mer

Ödebrink debatterade villkorlig frigivning

Kraven för villkorlig frigivning blir tydligare. Se riksdagsledamoten Carina Ödebrink debattera frågan i riksdagen.

Socialdemokraterna vill att det ska vara tydligare krav för villkorlig frigivning. Den som begått brott ska också delta i program för att inte riskera att återfalla i brottslighet. Gör personen inte det kan den villkorliga frigivningen skjutas upp. Skjutas upp i större utsträckning – Förslaget innebär dels att, om en intagen vägrar delta i eller…

Läs mer

S-ledamöter vill se skydd mot höga tandläkarkostnader

Inför ett skydd mot höga tandläkarkostnader och reformera tandvårdsförsäkringen för att få en mer jämlik tandhälsa – det vill de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Carina Ödebrink, Johanna Haraldsson och Diana Laitinen Carlsson. För att trycka på i frågan har de lagt en motion till Sveriges riksdag.

Det finns fortfarande stora klyftor när det gäller tandhälsa i Sverige. Folkhälsomyndighetens rapport Jämlik tandhälsa visar bland annat att barn och unga som bor i familjer som får ekonomiskt bistånd, har föräldrar med lägre utbildningsbakgrund eller föräldrar som själva har dålig tandhälsa löper större risk att drabbas av karies. Mål: sluta hälsoklyftorna – Regeringens mål är att…

Läs mer

S-ledamöter vill se fler statliga myndigheter i Jönköpings län

Jönköpings län behöver fler statliga jobb. Det anser de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Diana Latinen Carlsson, Carina Ödebrink och Johanna Haraldsson som i en motion till Sveriges riksdag föreslår att myndigheter omlokaliseras för att stärka den statliga närvaron i hela landet.

Enligt en rapport från Statskontoret (2016:8) är Jönköpings län ett av de län som har lägst antal statligt anställda jämfört med övriga landet. – Länge har det mer eller mindre varit en självklarhet att nya statliga myndigheter ska placeras i Stockholms län. Mellan 2008 och 2014 minskade också antalet statliga arbetstillfällen i mindre tätorter. Detta…

Läs mer

S-ledamöter vill ha skärpta krav och bättre kontroll av yrkestrafiken

Reglerna för yrkestrafik borde bli skarpare och sanktionerna för dem som bryter mot dem hårdare. Det vill de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Johanna Haraldsson, Diana Laitinen Carlsson och Carina Ödebrink som föreslår just detta i en motion i Sveriges riksdag

Sverige har stora problem med olagliga yrkestransporter, illojal konkurrens och villkorsdumpning inom transportsektorn. Det visar bland annat kartläggningar som Svenska Transportarbetareförbundet har gjort.  ”Utnyttjas på ett skamligt sätt” – Konsekvensen av den yrkestransportmarknad vi har i dag riskerar att bli att företag som gör rätt för sig, tecknar och följer kollektivavtal, slås ut. Vi ser även…

Läs mer
facebook Twitter Email