Regionen

Jönköpings län ska vara helt uppkopplat år 2025

År 2025 ska Jönköpings län ha ett helt utbyggt bredband som når alla länets invånare. Region Jönköpings län har antagit två nya strategier som ska skynda på arbetet för att länet ska bli bäst i Sverige på digitalisering.

Region Jönköpings län har nu antagit både en ny digitaliseringsstrategi och en ny bredbandsstrategi. Huvudmålet är att Jönköpings län ska vara bäst i Sverige på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. För att komma dit krävs en kraftfull bredbandsutbyggnad som når alla hushåll, arbetsplatser och fritidsaktiviteter år 2025. – Ska vi få hela Jönköpings län…

Läs mer

Patienterna är nöjda med länets vårdcentraler

Länets vårdcentraler får bra betyg av patienterna enligt en ny undersökning. Ansvarigt regionråd Rachel De Basso (S) ser det som ett bra utgångsläge i arbetet med att ställa om till mer nära vård och där vårdcentralerna får än viktigare roll.

När Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade årets Nationell patientenkät primärvård tisdagen den 4 februari har vårdcentralerna i Jönköpings län förbättrat sitt omdöme inom sex av de sju områden som undersöks. Region Jönköpings län hamnar nu totalt på en sjunde plats av landets 21 regioner. – Resultatet visar att de invånare i Jönköpings län som…

Läs mer

En väg in ska hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa

Nu startar Region Jönköpings län upp den nya enheten ”En väg in, barn och unga, psykisk hälsa”. Det nya arbetssättet ska bättre bedöma vilka insatser som barn och unga med psykisk ohälsa behöver och lättare kunna hänvisa till rätt vårdnivå.

Den nya enheten som ska hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa börjar arbeta idag, 28 januari 2020, och gör bedömningar av barn och ungas behov av vårdinsatser. Initiativet kommer från S-ledda nämnden för folkhälsa och sjukvård och är beslutat av Koalition för Region Jönköpings län genom budget och verksamhetsplan. – En väg in är…

Läs mer

Koalitionen: Tack all vårdpersonal och grattis till länets invånare

Styrande Koalition för Region Jönköpings län gläds åt resultatet i Dagens Medicins rankning av Sveriges bästa sjukhus. Alla tre akutsjukhus i länet placerar sig på en topp sex-placering för hela landet i kategorin bästa mellanstora sjukhus. Ansvarigt regionråd Rachel De Basso (S) ser det som ett resultat av ständigt förbättringsarbete och som ett starkt betyg på all vård som personalen dagliga ger patienterna.

I Dagens Medicins rankning rankas Värnamo sjukhus som näst bästa, Länssjukhuset Ryhov som fjärde bästa och Höglandssjukhuset i Eksjö som sjätte bästa mellanstora sjukhus i Sverige under 2019.    – Stort tack till alla medarbetare och chefer för allt arbete för att hela tiden utveckla sjukvården. Att alla tre akutsjukhus i länet placerar sig på…

Läs mer

Utskrivning av antibiotika fortsätter minska i Jönköpings län

Under 2019 har Region Jönköpings län uppnått det hittills lägsta antalet utskrivna antibiotikarecept. Regionråd Rachel De Basso (S) gläds åt resultatet eftersom länets invånare inte ska få i sig mer antibiotika än nödvändigt.

Region Jönköpings län fortsätter minska förskrivningen av antibiotika. Under 2019 skrevs det ut 272 recept per 1000 invånare. Det är hittills det lägsta antalet utskrivna antibiotikarecept. Under 2018 var det jämförelsevis 280 recept. Målet är att inte skriva ut mer än 250 recept per 1000 invånare. – Länsinvånarna ska inte använda mer antibiotika än nödvändigt….

Läs mer
rachel-de-basso-nyinvigde-gnosjo-folktandvard

Rachel De Basso nyinvigde Gnosjö folktandvård

Medarbetare och patienter hos Gnosjö Folktandvård arbetar i och besöker sedan en tid tillbaka nya och renoverade lokaler. Rachel De Basso (S) nyinvigde under torsdagen kliniken som nu är mer funktionell och anpassad efter dagens behov.

Gnosjö folktandvård har funnits sedan 1976 men under torsdagseftermiddagen den 16 januari var det dags för nyinvigning. Verksamheten sker nu i moderna totalrenoverade lokaler med ny utformning och ny utrustning. Regionråd Rachel De Basso invigningstalade och betonade värdet av en god arbetsmiljö. – Jag är idag mycket glad över att få möjligheten att inviga Gnosjö…

Läs mer
Marcus Eskdahl nya stambanor

Marcus Eskdahl (S): Bra att regeringen bjuder in till samtal om nya stambanor

Regionråd Marcus Eskdahl (S) ser väldigt positivt på att regeringen nu bjuder in till nya samtal om stambanor för höghastighetståg. Han ser det också som väldigt värdefullt att det finns ett finansieringsförslag som är redo att presenteras. Nu måste även Moderaterna och Kristdemokraterna nationellt visa att de vill vara med och ta långsiktigt ansvar för Sveriges utveckling, anser Marcus Eskdahl.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har bjudit in till nya förhandlingar om höghastighetstågen. Det finns ett förslag till finansiering som kommer att presenteras för de andra partierna på mötet i januari.    – För Jönköpings län och hela Sverige är det ytterst viktigt att förhandlingarna kommer igång på allvar. Enligt Januariavtalet är Socialdemokraterna och Miljöpartiet överens…

Läs mer

Allt färre dagars väntetid på sjukvård i Jönköpings län

Region Jönköpings län har ett av de bästa resultaten i landet när det gäller antal dagars väntetid för att få besöka den specialiserade sjukvården. Det innebär att Region Jönköpings län får ta del av 96,5 miljoner kronor från kömiljarden för 2019.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har presenterat resultatet från de mätningar som ligger till grund för fördelningen av pengarna från kömiljarden för 2019. I Jönköpings län får allt färre invånare vänta i 90 dagar (vårdgarantin) på besök, behandling eller operation hos den specialiserade sjukvården. – Tillgängligheten till den specialiserade hälso- och sjukvården är en viktig…

Läs mer

Nya helt eldrivna busslinje 17 i Jönköping är invigd

Under dagen invigdes den första helt eldrivna busslinjen i Jönköpings stadstrafik. Marcus Eksdahl (S) kopplade in den symboliska elkontakten. På söndag börjar den då förlängda linje 17 köras av helt nya eldrivna bussar.

Invigningen skedde strax innan lunch under dagen, den 13 december, vid den nya pantografen på Asecs-området. Pantografen är stationen där bussarna på linje 17 kommer att laddas upp. Regionråd Marcus Eskdahl invigningstalade tillsammans med Mats Weidman (MP), ordförande i Jönköping Energi, och Anders Samuelsson (C), ordförande för Stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun.    – Härmed tar…

Läs mer

21,5 miljoner kronor till organisationer som arbetar för bättre folkhälsa

S-ledda nämnden för folkhälsa och sjukvård har beslutat att ge 21 510 000 kronor i bidrag för 2020 till organisationer som arbetar för att förbättra folkhälsan. Pengarna fördelar till idrottsrörelsen, folkhälsoorganisationer, trafiksäkerhetsförbund, nykterhetsorganisationer samt som projektbidrag.

Region Jönköpings län delar ut folkhälsobidragen till ideella organisationer varje år i syfte att förbättra länets utveckling och tillväxt. – Folkhälsobidragen på 21,5 miljoner kronor som fördelas ut är en ren investering. Det är så här samhället ska fungera. Vi som offentlig aktör i Region Jönköpings län i aktiv samverkan med civilsamhället, säger Rachel De…

Läs mer
facebook Twitter Email