Regionen

Cykel kan tas med kostnadsfritt på länståg och regionbussar

Från den 18 april kan resenärer ta med cykel utan extra avgift på regionbussar och på länstågen. Förhoppningen är att det ska bli smidigare att resa och underlätta för dem som har lite längre till hållplatser och den linjelagda kollektivtrafiken.

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö tog den 30 mars beslut om att cykel ska få tas med kostnadsfritt både på tåg och på regionbussar i mån av plats. Beslutet är en följd av ett uppdrag i budget 2022 i Region Jönköpings län. – Det ska vara smidigt att resa och att kombinera olika transportmedel….

Läs mer

Fler samhällsgrupper kan resa med seniorkortet i kollektivtrafiken

Nu kan personer som har förmånsintyg från Försäkringskassan börja köpa och resa med seniorkortet. Förändringen görs för att fler samhällsgrupper ska få bättre möjlighet att resa runt om i länet med den allmänna kollektivtrafiken. Seniorkortet är Länstrafikens i särklass mest prisvärda biljettprodukt.

Från och med 28 mars kan personer med funktionsnedsättning och som får sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning från Försäkringskassan börja resa i den allmänna kollektivtrafiken med 30-dagarsbiljett Senior. Förändringen är en följd av satsningen och det uppdrag som är med i budget 2022 i Region Jönköpings län. – Satsningen att fler personer kan resa med seniorkortet…

Läs mer

Rachel De Basso invigde nya familjecentralen i Mullsjö

Mullsjö har äntligen fått en samlad familjecentral! Regionråd Rachel De Basso (S) var med under invigningen och knöt symboliskt ihop ett band mellan lokalerna. Invigningen är ett stort steg mot målet att alla länets kommuner ska ha minst en familjecentral. Under tisdagseftermiddagen den 15 mars invigningstalade regionråd Rachel De Basso (S) om värdet av att…

Läs mer

Hälso- och sjukvården får toppbetyg av länets invånare

Invånarna i Jönköpings län är bland de mest nöjda i hela Sverige med den hälso- och sjukvård som erbjuds. Enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) nationella hälso- och sjukvårdsbarometer för 2021 får Region Jönköpings län totalt en fjärdeplats och hamnar i topp inom frågeområde vård.

I undersökningen hamnar Region Jönköpings läns i topp inom frågeområdet vård tillsammans med Region Kalmar län, där 80 procent av de svarande är positiva eller mycket positiva i sitt svar på totalt sju frågor. Det handlar om förtroendet för sjukvården, tillgänglighet, om de får den vård de behöver, när de behöver den och om de…

Läs mer

Länets tre akutsjukhus stärks

Nämnd för folkhälsa och sjukvård har antagit en definition av vad ett akutsjukhus är och vilka funktioner som ska ingå. Beslutet presenterades på dagens presskonferens med Rachel De Basso (S), ordförande i nämnd för Folkhälsa och sjukvård. Beslutet är en tydlig markering från politiken att länets tre akutsjukhus ska fortsätta utvecklas på lång sikt.

Jämlik akutsjukvård i hela länet Som länsinvånare ska du få den vård du behöver, när du behöver den och på det sätt du behöver. Region Jönköpings län har tre välfungerande akutsjukhus, Höglandssjukhuset i Eksjö, Länssjukhuset Ryhov och Värnamo sjukhus. Idag den 23/2 har nämnd för Folkhälsa och sjukvård haft en presskonferens där Rachel De Basso…

Läs mer
facebook Twitter Email