Regionen

Statsministern imponerad av arbetet med vaccinering i Region Jönköpings län

Stefan Löfven fick en ordentlig genomgång av arbetet med vaccineringen mot covid-19 i Region Jönköpings län under ett digitalt besök. Statsministern var imponerad av resultatet och av hur arbetet samordnas i Jönköpings län.

Statsminister Stefan Lövfen (S) gjorde ett digitalt besök i Jönköpings län under tisdagseftermiddagen den 11 maj. Regionråd Rachel De Basso (S), hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig och vaccinationssamordnare Jonas Almgren berättade om arbetet runt vaccineringen av länets invånare. – Vi har under våren anpassat oss löpande efter vaccinleveranserna och vi påbörjade fas 4 den 3…

Läs mer

Bättre möjligheter att bedriva forskning i Jönköpings län

Regeringen vill öka anslagen för att Sverige ska var ledande inom forskning. Jönköping University föreslås få ytterligare 7,9 miljoner kronor som kan gå till att anställa fler forskare med rätt kompetens och till att finansiera forskningsinfrastruktur.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen och samarbetspartierna satsar på forskning av hög kvalitet i hela landet och föreslår en permanent ökning av forskningsanslagen på 720 miljoner kronor. Det innefattar en höjning av den så kallade basresursen från nuvarande 12000 kronor per helårsstudent till 17500 kronor per helårsstudent från 2021. – Det är bra att regeringen vill…

Läs mer

Vaccineringen av länets invånare går snabbare än beräknat – fas 4 inleds

Vaccineringen av länets invånare går snabbt! Eftersom många vårdcentraler har gott om lediga tider och vaccinet mot covid-19 behöver användas så snabbt som möjligt går Region Jönköpings län in i fas 4 snabbare än beräknat. Redan under vecka 18 kommer gruppen 55-59 år att kunna börja boka in tillfällen för vaccination i mån av tider.

Ursprungligen var planen att länets invånare som är 18-59 år och i prioriterad riskgrupp skulle börja vaccinera sig vecka 18. Men redan nu vaccineras den sista gruppen i fas 3. Invånare som är i åldern 55-59 år och som ingår i fas 4 kommer därför att börja vaccineras parallellt i mån av bokningstider med start…

Läs mer

Nu byggs ny tågdepå i Nässjö för framtidens Krösatåg

Regionråd Marcus Eskdahl (S) har tagit det första spadtaget för den nya tågdepån i Nässjö. Byggnaden ska vara klar att användas när de 28 nya och längre tågen börjar användas 2024. Den nya tågdepån är en förutsättning för att kunna klara av att ge service och underhåll till framtidens krösatågtrafik.

Den nya tågdepån byggs på en gräsyta norr om rangerbangården i Nässjö och beräknas stå klar andra halvåret 2023. Investeringen har en maximal kostnad på 720 miljoner kronor. – Med det här första spadtaget börjar Region Jönköpings län på allvar bygga för framtidens Krösatågtrafik. År 2024 kommer det att ha levererats 28 nya och längre…

Läs mer

Smidigare kollektivtrafik med nytt biljett- och betalsystem

Nu har Länstrafiken bytt till ett nytt biljett- och betalsystem för resor med kollektivtrafiken. Det nya systemet ska göra det smidigare att resa med tåg och bussar inom länet och över länsgränserna. Med det nya systemet följer fler tekniska möjligheter att köpa olika biljettprodukter.

Kampanjen med information från Länstrafiken har pågått under en tid men med start den 26 april byts biljett- och betalsystemet ut inom den allmänna kollektivtrafiken. Förutom en ny app till telefonen innehåller systemet helt nya biljettautomater på många stationer. Bussar och tåg har nya läsare som klarar av både plastkort och digitala biljetter. Alla bussförare…

Läs mer
facebook Twitter Email