Regionen

Nu sänks priset på enkelbiljetter inom kollektivtrafiken

Länstrafiken sänker nu priset på enkelbiljetter i kollektivtrafiken så att det blir samma som vid betalning med reskassa. Biljetter som köps med mobiltelefon via Länstrafikens app blir därmed upp till 20 procent billigare. Prissättningen gäller från 4 juni och under coronapandemin.

Anledningen till sänkningen av priset på enkelbiljetter är att det för tillfället inte är möjligt att betala med reskassan på resor med regionbusstrafiken (de bussarna med tresiffriga nummer). Eftersom det enbart går att gå på och av via mittdörren på regionbussarna går det heller inte att blippa kortet på kortläsaren framme hos föraren. – Den…

Läs mer

Fler medarbetare inom vård och omsorg ska testas för covid-19

Region Jönköpings län utökar covid-19-testerna av sjukvårdens och omsorgens medarbetare. Utökningen sker för att säkerställa vilken vårdpersonal som kan vara i tjänst utan att riskera att smitta kollegor, patienter eller brukare med coronaviruset.

Från måndag 18 maj 2020 kommer Region Jönköpings län att utöka antalet tester av sjukdomen covid-19 för medarbetare som uppvisar misstänkt symptom. Utökningen innebär att all personal inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och funktionshinderomsorg som uppvisar symptom som kan vara covid-19 och som har nära kontakt med patienter eller brukare nu ska få möjlighet att…

Läs mer

Fler ska kunna utbilda sig till yrken inom sjukvården

Jönköping University kommer få möjlighet att kunna utbilda fler sjuksköterskor genom regeringens nya förslag på fler utbildningsplatser. Satsningen görs på grund av det förändrade läget på arbetsmarknaden med anledning av coronaviruset.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen föreslår att Jönköping University ska få 90 nya utbildningsplatser som kan starta under 2020 och 150 nya platser för år 2021. Satsningen ska göras för att fler ska kunna utbilda sig till bristyrken inom exempelvis vård och teknik. Samtidigt föreslår regeringen att Jönköping University ska få 120 nya utbildningsplatser för kurser…

Läs mer

Utbyggnaden av bredband går snabbare än riksgenomsnittet

Under det senaste året har andelen hushåll på landsbygden med fast bredband ökat från 42 till 53 procent i länet. Bredbandsutbyggnaden i länet går just nu snabbare än riksgenomsnittet. I oktober 2019 hade 82 procent av alla hushåll i Jönköpings län tillgång till fast bredband.

Nyligen presenterade Post- och telestyrelsen (PTS) sin Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2019. Kartläggningen visar att Jönköpings län fortfarande ligger efter riksgenomsnittet för utbyggnaden av fast bredband men att avståndet snabbt minskar. Fast bredband innebär minst 100 Mbit/sekund.    – Vi har en bit kvar men det är glädjande att utbyggnaden av bredband i länet går…

Läs mer

Ny tågdepå i Nässjö för framtidens Krösatåg

Regionstyrelsen har nu tagit beslut om att starta ett bolag som ska äga den nya tågdepån som är planerad att byggas i Nässjö. Tågdepån ska se till att Krösatågen i framtiden kan upprätthålla en hög klass och service för länets invånare och resenärer.

Den nuvarande depån kommer att vara för liten och inte ha tillräckligt med resurser för att klara av behovet om ett par år. Därför har styrande Koalition för Region Jönköpings län genom budget och verksamhetsplan för 2020 redan bestämt att det ska planeras för en ny tågdepå. – Region Jönköpings län behöver bygga en ny…

Läs mer

Jönköping University har lämnat in ansökan om tandläkarutbildning

Det finns en stor brist på tandläkare både nationellt och regionalt. Jönköping University har under en längre tid planerat för att kunna starta en ny tandläkarutbildning i samverkan med Region Jönköpings län. Nu har högskolan lämnat in en ansökan till regeringen.

Framförallt är det brist på tandläkare utanför storstadsregionerna. För att underlätta rekrytering på längre sikt och öka tillgängligheten för länets invånare har både Region Jönköpings län och Jönköping University varit angelägna om att starta en ny tandläkarutbildning. Den 15 mars lämnades formellt ansökan in till regeringen. – Vi är glada för att Jönköping University vill…

Läs mer

Rachel De Basso (S): Vårdpersonalen gör ett fantastiskt arbete runt coronaviruset

Regionråd Rachel De Basso (S) träffade under onsdagen smittskyddsläkare Malin Bengnér för att få en uppdatering om situationen runt coronaviruset i Jönköpings län. Hon besökte även det nya tältet för provtagning. Budskapet är att alla rutiner följs och fungerar. Det finns inte någon anledning till ökad oro.

Under onsdagseftermiddagen började det nya tältet vid Länssjukhuset Ryhov att användas för provtagning av coronavirus. Tältet har kommit på plats för att dels öka kapaciteten för provtagning och dels för att det är god och naturlig ventilation eftersom ett besök i tältet är nästan som att vara utomhus. – Jag vill verkligen tacka vårdpersonalen och…

Läs mer

Nya operations- och intensivvårdskliniken på Värnamo sjukhus invigd

Regionråd Rachel De Basso (S) invigde under måndagen den nya och helt färdiga operations- och intensivvårdskliniken på Värnamo sjukhus. Nybyggnationen har pågått i etapper sedan 2014 men nu är de sista delarna helt klara av storinvesteringen.

Den nya operationsavdelningen och den steriltekniska enheten började användas redan 2017. Under måndagseftermiddagen den 24 februari invigdes slutligen den sista delen av operations- och intensivvårdskliniken på Värnamo sjukhus. Den sista etappen var hjärtintensivvårdsavdelningen och intensivvårdsavdelningen. – Utvecklingen går i en otroligt snabb takt. Därför investerar vi i samtliga tre akutsjukhus i länet för att vara…

Läs mer

Fler patienter i Jönköpings län överlever sin cancersjukdom

Allt fler invånare i Jönköpings län överlever femårsgränsen för sin cancersjukdom. Andelen som lever fem år eller längre efter cancerdiagnos är högst i Sverige. Samtidigt sjunker kostnaden för hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län.

Uppgifterna om att för överlever sin cancersjukdom kommer från Socialstyrelsens årliga rapport ”Öppna jämförelser 2020 – Sex frågor om vården”. Rapporten redovisar hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Det görs utifrån sex viktiga frågeställningar ur ett invånarperspektiv, som berör kostnader, tillgänglighet, prevention, kvalitet, hälsa och hållbarhet. – Den här rapporten visar att Region Jönköpings län…

Läs mer

Läs årets första S-nytt i Region Jönköpings län!

Nu kan du läsa om det senaste från regionpolitiken genom nyhetsbladet S-nytt i Region Jönköpings län – nummer 1 för 2020. Läs eller ladda ner nyhetsbladet via länken.

S-nytt i Region Jönköpings län samlar nyheter om den aktuella politiken som förs av regiongruppen. Ta del av 2020 års första nyhetsblad via länkarna här nedan! Läs direkt eller ladda ner nyhetsbladet.

Läs mer
facebook Twitter Email