Regionen

Ny lönesatsning på vårdpersonal och höjt friskvårdsbidrag 2022

Socialdemokraterna och styrande Koalition för Region Jönköpings län fortsätter att satsa på personalen under 2022. Sammanlagt satsas ytterligare 60 miljoner kronor på att kunna höja löner för anställda. Friskvårdsbidraget höjs för alla medarbetare. Mycket är fortfarande osäkert runt coronapandemin och Region Jönköpings län ska även fortsatt ha beredskap för att kunna göra riktade insatser för stöd eller omstart av samhället.

Se Koalitionens pressträff om regionstyrelsens budget för 2022 via den här länken! Under torsdagen den 24 juni presenterade Koalition för Region Jönköpings län satsningar och inriktningar i budget för 2022 som regionstyrelsen ansvarar för. Målet är att Region Jönköpings län ska vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare och resurserna ska användas för att verksamheten och länet…

Läs mer

Större trafikutbud och toppmoderna nya elbussar i Jönköpings stadstrafik

Busstrafiken i Jönköping får ett större utbud av resor och 50 elbussar kommer att rulla på gatorna. Nya stomlinje 4 mellan Huskvarna och Vätterslund ska förbättra pendlingsmöjligheterna till bland annat Länssjukhuset Ryhov, Asecs och Solåsen.

Från och med 14 juni inleds den nya avtalsperiod för stadsbusstrafiken i Jönköping som innebär en rad nyheter för bättre tillgänglighet. Ny operatör är Vy Buss som kommer att köra busstrafiken enligt ett tioårigt avtal. – Stadstrafiken i Jönköping får ett större trafikutbud och det blir lättare att byta buss. Helt enkelt smidigare resor med…

Läs mer

Nystart för turismen och länets kulturliv i budget 2022

Utsatta delar av länets näringsliv, kulturliv och turistbranschen ska få stöd för att komma igång igen efter coronapandemin. Under 2022 kommer det fria kulturlivet fortsatt att få ta del av det utökade kulturbidraget. Region Jönköpings län ska ta fram en regional besöksnäringsstrategi och hjälpa till med affärsutveckling för företagare inom turism- och landsbygdsnäringen.

Styrande Koalition för Region Jönköpings län vill se en omstart för näringslivet och kulturlivet i budget 2022. I inriktningarna för det som faller under nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) framgår det även att tidigare uppdrag som inte har kunnat genomföras med anledning av coronapandemin ska verkställas under 2022. – Jönköpings län har drabbats…

Läs mer

Satsning på bättre folkhälsoarbete och mål att arbeta av vårdköerna under 2022

Koalition för Region Jönköpings län väljer att satsa på bättre folkhälsoarbete och på att korta köerna inom vården i sitt budgetförslag för 2022. Målet är att arbeta av alla uppskjutna operationer och undersökningar under nästa år. Samtidigt tillkommer nya kraftfulla resurser för omställningen till nära vård och ökad digitalisering. Nya pengar tillförs även till arbetet med att förbättra barn och ungas psykiska hälsa.

Se Koalitionens pressträff om satsningarna via den här länken! Under måndagen presenterade styrande Koalition för Region Jönköpings län sitt budgetförslag inför 2022 inom nämnd för folkhälsa och sjukvård. Hälso- och sjukvården ska fortsätta arbeta enligt den historiska satsningen som Koalitionen har påbörjat samtidigt som nya inriktningar tillkommer. Tidigare uppdrag som inte har genomförts på grund…

Läs mer

Koalitionen satsar på att få igång det kollektiva resandet igen 2022

Målsättningen för Koalition för Region Jönköpings län är att få igång det kollektiva resandet efter coronapandemin. Prisvärda biljetter, aktiv marknadsföring och nya uppdrag hos Länstrafiken ska få fler att välja buss och tåg igen. Fler personer inkluderas i seniorkortet och kollektivtrafiken ska anpassas mer efter individuella behov. I de politiska inriktningarna inför 2022 framgår det att Region Jönköpings län ska arbeta fram mer energi-, miljö- och klimatsmart verksamhet.

Se video från den digitala pressträffen via den här länken! Under onsdagen den 26 maj presenterade styrande Koalition för Region Jönköpings län de politiska inriktningarna i sitt budgetförslag för 2022 som nämnd för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) ansvarar för. Coronapandemin har haft stor påverkan på samhället och verksamheten i Region Jönköpings län men förhoppningen…

Läs mer
facebook Twitter Email