Nyheter

Regeringen uppmanas bygga nya stambanor och behålla stationslägen

Region Jönköpings län, Västra Götalandsregionen och Region Östergötland har skrivit ett öppet brev till regeringen där de tre regionerna framhåller behovet av satsningen på nya stambanor för höghastighetsjärnväg. I brevet uttrycks en oro över Trafikverkets bedömning om att dra ner på antalet stationsorter.

Strax innan sommaren kom det positiva beskedet att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att gå vidare med planerna på nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. I brevet uttrycks nu en oro över att Trafikverkets har gjort en preliminär bedömning, som kom i augusti, om att behöva dra ned antal stationsorter, flytta ut stationslägen, minska antalet…

Läs mer

Nu kan länets invånare göra antikroppstest för covid-19

Från och med 7 oktober 2020 erbjuder Region Jönköpings län antikroppstest för covid-19 till länets invånare. För att kunna testas behöver du ha fyllt 16 år och ha haft symtom. Testerna utförs på vårdcentraler i länet.

Sedan i somras har personal inom vården kunnat göra antikroppstest. Från och med den 7 oktober 2020 utvidgas testningen till att även inkludera allmänheten. En person med antikroppar är sannolikt skyddad mot att bli smittad av covid-19 och att föra smittan vidare. – Nu inför vi möjligheten att testa sig för om man har haft…

Läs mer

Koalitionen gör historisk satsning på hälso- och sjukvården 2021

Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer att göra en historisk satsning inför 2021. Hälso- och sjukvården kommer att få en förstärkning på hela 175 extra miljoner kronor. Pengarna ska gå till att hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa och till att korta köerna hos barn- och ungdomspsykiatrin. Vårdcentralerna ska få ett ordentligt tillskott för att på allvar kunna ställa om till mer nära vård genom nya arbetssätt och digitala lösningar. Två kraftfulla satsningar görs på cancervården och för att kunna korta köerna till de uppskjutna operationer och undersökningar som coronapandemin har medfört.

Följ den här länken för att se tisdagens pressträff i efterhand! Under tisdagen den 29 september presenterade styrande Koalition för Region Jönköpings län de politiska inriktningarna som rör budgetdelen i nämnd för folkhälsa- och sjukvård (FS) för 2021. Coronapandemin har medfört att en del tidigare satsningar inte har kunnat genomföras medan annat förändringsarbete har införts…

Läs mer

Fler sjuksköterskor kan utbildas på Jönköping University

Jönköping University får 518 nya utbildningsplatser när regeringen fördelar 19000 nya platser för studerande på universitet och högskolor i höstbudgeten till 2021. Det innebär större möjligheter att kunna utbilda fler sjuksköterskor till hälso- och sjukvården och bättre förutsättningar för företag i Jönköpings län att kunna hitta rätt personal i framtiden.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen föreslår pengar som motsvarar 19000 nya utbildningsplatser på universitet och högskolor i höstbudgeten. Efter en fördelning till svenska akademiska lärosäten så innebär det att Jönköping University får 518 nya platser för helårsstudenter 2021. – Regeringens satsning på 518 nya utbildningsplatser hos Jönköping University kommer att göra vården bättre för länets invånare….

Läs mer

Storsatsning från regeringen för att kunna ta hand om uppskjuten vård

Regeringen presenterade idag en storsatsning på generellt höjda statsbidrag, på ett lyft inom äldreomsorgen och på hantering av uppskjuten vård samt covid-19-relaterad vård. Region Jönköpings län får enligt preliminära siffror baserade på befolkningsunderlag över 246 miljoner kronor i extra tillskott. Av dem går över 105 miljoner kronor till utökning av det generella statsbidraget och nästan 141 miljoner kronor går till att lättare kunna ta hand om uppskjuten vård.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterade idag en satsning på 10 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommuner och regioner 2021 för att stärka välfärden. Satsningen som presenterades idag är utöver den sedan tidigare aviserade permanenta höjningen med 12,5 miljarder kronor.    – Vi socialdemokrater sätter alltid välfärden först. Därför är jag glad att regeringen och…

Läs mer

Ny tågdepå behövs för framtidens krösatåg

Regionstyrelsen har tagit beslut om att bygga en ny tågdepå i Nässjö. Region Jönköpings län behöver bygga en ny tågdepå för att kunna ge underhåll och service till de nya och större Krösatågen som kommer att börja köras under 2023.

Under 2023 kommer Jönköpings Länstrafik att börja köra med större eldrivna krösatåg. De nya tågen behöver en ny depå med större kapacitet för att kunna få service och underhåll. Under tisdagen den 18 augusti tog regionstyrelsen beslutet om att det ska byggas en ny tågdepå i Nässjö. Beslutet kommer att gå vidare till regionfullmäktige. –…

Läs mer

Inga dödsfalls i covid-19 under en månads tid i Jönköpings län

För närvarande finns det inga inneliggande patienter med covid-19 på intensivvårdsavdelningarna i Region Jönköpings län. Det har inte varit ett enda dödsfall i covid-19 under en månads tid. Den politiska ledningen har gett ett speciellt uppdrag om att regionledningen ska arbeta för att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna inom intensivvården.

Under dagens extra möte mellan politiska företrädare och representanter för sjukvårdsledningen och fackförbunden gavs olika perspektiv på arbetssituationen under coronapandemin. Syftet med mötet var att få en gemensam bild för att kunna arbeta bättre i det fortsatta arbetet. – Det är viktigt att ta tillvara på alla erfarenheter och utifrån informationen som presenterades under dagens…

Läs mer

Läs sommarens S-nytt i Region Jönköpings län!

Läs om det senaste från den socialdemokratiska regionpolitiken genom nyhetsbladet S-nytt i Region Jönköpings län – nummer 2 för 2020. Läs eller ladda ner nyhetsbladet via länken.

S-nytt i Region Jönköpings län samlar nyheter om den aktuella politiken som förs av regiongruppen. Ta del av 2020 års andra nyhetsblad via länkarna här nedan! Läs direkt eller ladda ner nyhetsbladet.

Läs mer

Marcus Eskdahl (S): Väldigt glädjande med konkret uppdrag om nya stambanor

Regionråd Marcus Eskdahl (S) ser det som väldigt positivt att regeringen nu har tagit ett stort steg för att det ska byggas nya stambanor för höghastighetståg. För Jönköpings län är frågan avgörande, det kommer att bygga ihop stad och landsbygd och göra det lättare för företag och organisationer att hitta rätt personal, enligt Marcus Eskdahl.

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag för en ny nationell infrastrukturplan. Uppdragen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Det innebär att frågan om nya stambanor tar stora steg mot att bli verklighet.    – Det är väldigt glädjande att förhandlingarna om nya stambanor nu har gått vidare till…

Läs mer

Förslag om varierad hastighet på E4 genom Jönköping

Region Jönköpings län vill se en mer anpassad och varierad hastighet på den del av E4 som passerar Jönköping. Beroende av tid på dygnet och trafikflöden kan det innebära lägre hastighet under rusningstid men kanske högre hastighet när det är lite trafik.

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö i Region Jönköpings län har lämnat ett remissvar till Trafikverket om förslag till nya föreskrifter för E4 i Jönköpings län. Nämnden skriver i sitt yttrande att det behövs en mer anpassad hastighetsskyltning på den delen av E4 som passerar Jönköping. Trafikverket föreslår annars en permanent sänkning till 80 km/timme….

Läs mer
facebook Twitter Email