Nyheter

Marcus Eskdahl nya stambanor

Marcus Eskdahl (S): Bra att regeringen bjuder in till samtal om nya stambanor

Regionråd Marcus Eskdahl (S) ser väldigt positivt på att regeringen nu bjuder in till nya samtal om stambanor för höghastighetståg. Han ser det också som väldigt värdefullt att det finns ett finansieringsförslag som är redo att presenteras. Nu måste även Moderaterna och Kristdemokraterna nationellt visa att de vill vara med och ta långsiktigt ansvar för Sveriges utveckling, anser Marcus Eskdahl.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har bjudit in till nya förhandlingar om höghastighetstågen. Det finns ett förslag till finansiering som kommer att presenteras för de andra partierna på mötet i januari.    – För Jönköpings län och hela Sverige är det ytterst viktigt att förhandlingarna kommer igång på allvar. Enligt Januariavtalet är Socialdemokraterna och Miljöpartiet överens…

Läs mer

Allt färre dagars väntetid på sjukvård i Jönköpings län

Region Jönköpings län har ett av de bästa resultaten i landet när det gäller antal dagars väntetid för att få besöka den specialiserade sjukvården. Det innebär att Region Jönköpings län får ta del av 96,5 miljoner kronor från kömiljarden för 2019.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har presenterat resultatet från de mätningar som ligger till grund för fördelningen av pengarna från kömiljarden för 2019. I Jönköpings län får allt färre invånare vänta i 90 dagar (vårdgarantin) på besök, behandling eller operation hos den specialiserade sjukvården. – Tillgängligheten till den specialiserade hälso- och sjukvården är en viktig…

Läs mer

Nya helt eldrivna busslinje 17 i Jönköping är invigd

Under dagen invigdes den första helt eldrivna busslinjen i Jönköpings stadstrafik. Marcus Eksdahl (S) kopplade in den symboliska elkontakten. På söndag börjar den då förlängda linje 17 köras av helt nya eldrivna bussar.

Invigningen skedde strax innan lunch under dagen, den 13 december, vid den nya pantografen på Asecs-området. Pantografen är stationen där bussarna på linje 17 kommer att laddas upp. Regionråd Marcus Eskdahl invigningstalade tillsammans med Mats Weidman (MP), ordförande i Jönköping Energi, och Anders Samuelsson (C), ordförande för Stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun.    – Härmed tar…

Läs mer

21,5 miljoner kronor till organisationer som arbetar för bättre folkhälsa

S-ledda nämnden för folkhälsa och sjukvård har beslutat att ge 21 510 000 kronor i bidrag för 2020 till organisationer som arbetar för att förbättra folkhälsan. Pengarna fördelar till idrottsrörelsen, folkhälsoorganisationer, trafiksäkerhetsförbund, nykterhetsorganisationer samt som projektbidrag.

Region Jönköpings län delar ut folkhälsobidragen till ideella organisationer varje år i syfte att förbättra länets utveckling och tillväxt. – Folkhälsobidragen på 21,5 miljoner kronor som fördelas ut är en ren investering. Det är så här samhället ska fungera. Vi som offentlig aktör i Region Jönköpings län i aktiv samverkan med civilsamhället, säger Rachel De…

Läs mer

Ny strategi för hela länets utveckling är antagen

Jönköpings län ska vara Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region. Det är visionen i den nya regionala utvecklingsstrategin för 2020-2035 som nu är fastställd.

Regionfullmäktige tog idag beslut om den nya regionala utvecklingsstrategin för hela Jönköpings län. Region Jönköpings län har huvudansvaret för att se till att hela länet arbetar efter strategins innehåll. Dokumentet är framtaget tillsammans med länets 13 kommuner, Länsstyrelsen i Jönköpings län, övriga myndigheter, Jönköping University, näringsliv och civilsamhälle. Samtliga aktörer har identifierat länets behov och…

Läs mer

Perssons (S) påtryckningar gav resultat – från årsskiftet måste bankerna hantera kontanter

Riksdagsledamoten Peter Persson (S) har under flera år drivit på i frågan om kontanthanteringens framtid och bankernas ansvar. Nu har det givit resultat. Från och med 1 januari blir det lag på att storbankerna ska hantera kontantuttag och insättning av dagskassor i hela landet.

Riksdagsledamoten Peter Persson från Jönköpings län har länge tagit strid för kontanterna som betalmedel. Han har också pekat på att storbankerna har ett särskilt ansvar att se till att säkra hanteringen i hela landet. Detta har han gjort bland annat genom motioner, skriftliga frågor och frågor i riksdagen. Nu har det givit resultat. Under torsdagen…

Läs mer

Persson (S) vill att regeringen agerar för att stoppa penningtvätt

Rapporterna om att svenska storbanker tvättat pengar i Baltikum har fått riksdagsledamoten Peter Persson att agera. I en skriftlig fråga till finansmarknadsminister Per Bolund undrar han vilka åtgärder som regeringen tänker vidta för att stoppa penningtvätt genom svenska penninginstitut och växlingsföretag.

Uppdrag granskning har i ett antal program beskrivit hur svenska storbanker medverkat till penningtvätt genom filialer i Baltikum. Detta upprör den socialdemokratiska riksdagsledamoten Peter Persson från Jönköpings län.  ”Det är uppenbart att något måste göras” – Storbankernas agerande är generande för Sverige! Vi har alltid hävdat vikten av en hög affärsmoral och att korruption inte…

Läs mer

Första spadtaget för nya bussdepån är taget!

Regionråd Marcus Eskdahl (S) tog idag det första spadtaget för den nya bussdepån som ska byggas på Ljungarum i Jönköping. Bussdepån ska dagligen kunna hantera upp mot 150 bussar. Den ska vara färdigbyggd i mars 2021.

Idag, den 13 november, på förmiddagen talade regionråd Marcus Eskdahl för åhörarna som hade kommit till Ljungarum i Jönköping för att se första spadtaget för den nya bussdepån. Marcus pratade om tankarna bakom byggnationen och satte sig sedan i grävskopan och tog det första spadtaget.    – Det här är en stor dag för Region…

Läs mer

Budgeten för 2020 i Region Jönköpings län är fastställd!

Under gårdagen beslutade regionfullmäktige att anta Socialdemokraterna och Koalition för Region Jönköpings läns budget och verksamhetsplan för 2020. Ordförande Desiré Törnqvist (S) klubbade beslutet på tidiga onsdagskvällen.

Innan beslutet om budget för 2020 fattades hade S-ledamöterna varit flitiga i debatten. Från talarstolen hördes följande: Carina Stende: Det är viktigt att det finns ett jämställdhetsperspektiv i alla nivåer av beslutsfattande. Då kan Region Jönköpings län göra skillnad, både i den egna organisationen och visa övriga samhället hur det går att arbeta. Simon Johansson:…

Läs mer

Rachel De Basso (S): Digitalisering av 1177 gör vården mer tillgänglig

Regionråd Rachel De Basso (S) ser stora fördelar med att regeringen väljer att satsa på att utveckla 1177 Vårdguiden tillsammans med SKL. Personer som besöker 1177 ska genom nya möjligheter kunna beskriva sina symtom digitalt och sedan hänvisas fram till rätt vårdnivå, antingen till råd för egenvård eller till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök.

Idag gick socialminister Lena Hallengren (S) ut och berättade att den socialdemokratiskt ledda regeringen vill utveckla och modernisera första linjens digitala vård, 1177 Vårdguiden. Utvecklingen av 1177 kommer att ske stegvis under 2019-2021. Sveriges kommuner och landsting (SKL) får 33 miljoner under 2019 och Regeringen beräknar att avsätta ytterligare medel under 2020 och 2021.   …

Läs mer
facebook Twitter Email