Nyheter

Desiré Törnqvist delade ut fem priser på regionfullmäktige

Ordförande Desiré Törnqvist (S) delade ut fem priser under dagens sammanträde med regionfullmäktige. De många pristagarna återfinns inom kategorierna hållbarhetspris med miljöinriktning, folkhälsopris samt det vetenskapliga priset.

Regionfullmäktige hölls på Elmia i Jönköping den 5 oktober. Alla pristagarna var på plats och gav en kort presentation av sitt arbete samt fick en check, blommor och diplom av Desiré Törnqvist (S) och övriga i fullmäktiges presidium. – Nu när vi äntligen kunde träffas fysiskt igen med regionfullmäktige passade vi på att dela ut…

Läs mer

Regionråd Rachel De Basso (S) diskuterar jämlik vård med socialministern

Regionråd Rachel De Basso (S) samtalar på Utvecklingskraft tillsammans med socialminister Lena Hallengren om betydelsen av en jämlik och nära vård samt hur vi hanterar utmaningarna som finns inom hälso- och sjukvården. Lena Hallengren delade även med sig av sina egna erfarenheter av vården som cancerpatient och arbetet med personcentrerad vård.

Idag har Rachel De Basso (S), regionråd och ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård, inledningstalat på konferensen Utvecklingskraft. Årets konferens var digital med temat jordnära. Konferensen vänder sig till alla som arbetar inom hälso- och sjukvård, omsorg samt tandvård och till allmänheten som är intresserade av utvecklingen inom hälso- och sjukvården. En tillgänglig hälso-…

Läs mer

Ökat stöd till fria kulturlivet och fler kulturupplevelser för barn och unga

Kulturföreningar i länet ska få större ekonomiskt stöd för att överleva och komma igång med sin verksamhet igen efter pandemin. Region Jönköpings län gör även en riktad resursförstärkning för att öka utbudet av kultur för barn och unga i hela länet.

Regionstyrelsen har tagit beslut om att nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) ska få mer pengar att använda för krisstöd till det fria kulturlivet och till fler kulturupplevelser för barn och unga. Regionstyrelsen avsätter 2 miljoner kronor för extra stöd till länets kulturliv i form av verksamhetsbidrag, kultur- och arbetsstipendium samt arrangemangsbidrag. Samtidigt avsätts 500000…

Läs mer

Regeringens budget för 2022

Regeringen har nu presenterat hela budgeten för 2022 med satsningar på 74 miljarder kronor, satsningar som ska ta Sverige framåt.

Regeringens budget för 2022 har reformer för 74 miljarder kronor och har fyra tydliga prioriteringsområden: klimatet, jobben, välfärden och tryggheten. Under varje underkategori hittar du länkar till tidigare inlägg för att läsa mer. Klimatomställning Vi ska öka takten i klimatomställningen, pressa ned utsläppen från industrin och transportsektorn, och samtidigt skapa nya jobb i hela landet…

Läs mer

Regeringen satsar på att korta vårdköerna och på bättre arbetsmiljö för vårdpersonal

Regeringen vill satsa fem miljarder kronor på en starkare sjukvård och på bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen i budgeten för 2022. Tillgängligheten inom sjukvården ska bli bättre och köerna behöver kortas. Alltför många har fått sin planerade vård uppskjuten under pandemin.

Satsningarna på sjukvården som regeringen vill genomföra i sin budget innebär att två miljarder kronor avsätts per får för en personalsatsning inom hälso- och sjukvården under 2022–2023. Samtidigt satsas två miljarder kronor under 2022 för att arbeta av vården som skjutits upp med anledning av coronapandemin. Förlossningsvården ska bli bättre, vårdpersonal ska få större möjligheter…

Läs mer
facebook Twitter Email