Nyheter

Nya operations- och intensivvårdskliniken på Värnamo sjukhus invigd

Regionråd Rachel De Basso (S) invigde under måndagen den nya och helt färdiga operations- och intensivvårdskliniken på Värnamo sjukhus. Nybyggnationen har pågått i etapper sedan 2014 men nu är de sista delarna helt klara av storinvesteringen.

Den nya operationsavdelningen och den steriltekniska enheten började användas redan 2017. Under måndagseftermiddagen den 24 februari invigdes slutligen den sista delen av operations- och intensivvårdskliniken på Värnamo sjukhus. Den sista etappen var hjärtintensivvårdsavdelningen och intensivvårdsavdelningen. – Utvecklingen går i en otroligt snabb takt. Därför investerar vi i samtliga tre akutsjukhus i länet för att vara…

Läs mer

Fler patienter i Jönköpings län överlever sin cancersjukdom

Allt fler invånare i Jönköpings län överlever femårsgränsen för sin cancersjukdom. Andelen som lever fem år eller längre efter cancerdiagnos är högst i Sverige. Samtidigt sjunker kostnaden för hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län.

Uppgifterna om att för överlever sin cancersjukdom kommer från Socialstyrelsens årliga rapport ”Öppna jämförelser 2020 – Sex frågor om vården”. Rapporten redovisar hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Det görs utifrån sex viktiga frågeställningar ur ett invånarperspektiv, som berör kostnader, tillgänglighet, prevention, kvalitet, hälsa och hållbarhet. – Den här rapporten visar att Region Jönköpings län…

Läs mer

Läs årets första S-nytt i Region Jönköpings län!

Nu kan du läsa om det senaste från regionpolitiken genom nyhetsbladet S-nytt i Region Jönköpings län – nummer 1 för 2020. Läs eller ladda ner nyhetsbladet via länken.

S-nytt i Region Jönköpings län samlar nyheter om den aktuella politiken som förs av regiongruppen. Ta del av 2020 års första nyhetsblad via länkarna här nedan! Läs direkt eller ladda ner nyhetsbladet.

Läs mer

Jönköpings län ska vara helt uppkopplat år 2025

År 2025 ska Jönköpings län ha ett helt utbyggt bredband som når alla länets invånare. Region Jönköpings län har antagit två nya strategier som ska skynda på arbetet för att länet ska bli bäst i Sverige på digitalisering.

Region Jönköpings län har nu antagit både en ny digitaliseringsstrategi och en ny bredbandsstrategi. Huvudmålet är att Jönköpings län ska vara bäst i Sverige på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. För att komma dit krävs en kraftfull bredbandsutbyggnad som når alla hushåll, arbetsplatser och fritidsaktiviteter år 2025. – Ska vi få hela Jönköpings län…

Läs mer

Patienterna är nöjda med länets vårdcentraler

Länets vårdcentraler får bra betyg av patienterna enligt en ny undersökning. Ansvarigt regionråd Rachel De Basso (S) ser det som ett bra utgångsläge i arbetet med att ställa om till mer nära vård och där vårdcentralerna får än viktigare roll.

När Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade årets Nationell patientenkät primärvård tisdagen den 4 februari har vårdcentralerna i Jönköpings län förbättrat sitt omdöme inom sex av de sju områden som undersöks. Region Jönköpings län hamnar nu totalt på en sjunde plats av landets 21 regioner. – Resultatet visar att de invånare i Jönköpings län som…

Läs mer
facebook Twitter Email