Debatt

Det är dags att höja undersköterskornas status

Det är Sveriges vanligaste jobb. I dag arbetar över 180 000 personer som undersköterska. De gör dagligen ett ovärderligt arbete i äldreomsorgen i landets kommuner, inom sjukvården på regional nivå eller i den privata sektorn.

I samband med coronapandemin har ljuset riktats mot de brister som finns i äldreomsorgen. Många av dem beror på politiska beslut som försvagat välfärdssystemen. Det handlar om privatiseringar, utförsäljningar och nedskärningar i omsorgen. Men det har också konstaterats att kompetensen bland de som arbetar inom äldreomsorgen varierar; det finns även på sina håll brister när…

Läs mer

Debatt: Den svenska modellen tjänar Sverige väl

Den svenska modellen – där fack och arbetsgivare gör upp om spelreglerna på arbetsmarknaden – har tjänat, och tjänar, Sverige väl. Under lång tid har den bidragit till att vi har en flexibel arbetsmarknad med arbetsfred och en stabil löneutveckling. Enbart under förra året levererade den 500 nya kollektivavtal som sammantaget omfattar runt tre miljoner arbetstagare.

En förutsättning för att detta ska fungera är att makten mellan arbetstagare och arbetsgivare är i balans. Detta kräver starka fackföreningar med hög organisationsgrad. Att antalet medlemmar i facket ökat det senaste året är ett sunt och glädjande styrkebesked. En del av detta beror på politiska beslut. Att vi har en regering som förstår värdet…

Läs mer

Läs höstens S-nytt i Region Jönköpings län

Nu är vi ungefär halvvägs in i mandatperioden. Läs S-nytt i Region Jönköpings län och ta del av vad Socialdemokraterna har varit med och hittills genomfört som en del av styrande koalition för Region Jönköpings län. En ledning med Socialdemokraterna gör skillnad för länets invånare!

Läs S-nytt i Region Jönköpings län – hösten 2020 genom att följa länken via bilden här under. Nyhetsbladet rapporterar om den aktuella politiken som förs av regiongruppen och har den här gången även fokus på vad som har genomförts hittills under mandatperioden. S-nytt för hösten 2020 har även med nyheter om hur regeringens budget påverkar…

Läs mer
facebook Twitter Email