Nyheter

Jönköpings län får 21 nya YH-utbildningar med 1560 nya platser

Yrkeshögskolemyndigheten har beviljat att det kan startas 21 nya yrkeshögskoleutbildningar i Jönköpings län. Sammanlagt innebär det 1 560 nya utbildningsplatser utöver de 4 998 platser som redan finns beviljade fram till 2028 i länet.

Utbildningarna finns inom flera olika områden som IT, hotell och restaurang, hälsa och sjukvård, teknik och tillverkning, samhällsbyggnad och byggteknik samt kultur, media och design. Ett exempel på en helt ny utbildning som startar är för att bli ljud- och musikproducent. – De 21 nya YH-utbildningarna som har beviljats innebär att invånarna i Jönköpings län…

Läs mer

Ny policy för bättre jämställdhetsarbete i Region Jönköpings län

Regionfullmäktige har antagit en ny policy för lika rättigheter och möjligheter som gäller alla anställda i Region Jönköpings län. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i det dagliga arbetet hos medarbetare och chef. Jämställdhet ska integreras i allt arbete som bedrivs inom Region Jönköpings län.

I policyn framgår det att arbetsmiljön ska vara inkluderande och all personal ska ha lika rättigheter och möjligheter. Region Jönköpings län står för alla människors lika värde och alla medarbetare ska bemöta varandra med respekt. Olika bakgrunder och erfarenheter ses som en tillgång som skapar en positiv utveckling av verksamheten. Regionfullmäktiges ordförande Desiré Törnqvist (S)…

Läs mer

Valkonferensen fastställde riksdagslista och regionlistor

Lördagen den 27 november fastställde valkonferensen riksdagslistan och regionlistorna för valkretsarna Vätterbygd, GGVV och Höglandet. Valkonferensen hölls i Huskvarna Folkets Park. Valkonferensen gästades digitalt av Energi och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Riksdagslistan toppas av Carina Ödebrink, Vaggeryd, följt av Ilan De Basso, Jönköping, Johanna Haraldsson, Vetlanda och Niklas Sigvardsson, Jönköping. Valkonferensen beslutade utse Rachel De Basso,…

Läs mer

Enbart vaccinerad personal får arbeta nära känsliga patienter

För att skydda de allra känsligaste patienterna har Region Jönköpings län beslutat att de särskilt infektionskänsliga patienterna ska mötas av vårdpersonal som är fullvaccinerad mot covid-19

Region Jönköpings län beslutar att vårdpersonal som arbetar nära de mest infektionskänsliga patienter behöver vara fullvaccinerad. Beslutet påverkar vårdpersonal som arbetar nära dialyspatienter och vissa cancerpatienter från och med 17 november 2021 tills vidare. Arbetsgivaren kan omplacera ovaccinerade En arbetsgivare kan inte tvinga medarbetarna att vaccinera sig eftersom grundlagen skyddar mot detta. Region Jönköpings län…

Läs mer

Delårsrapporten för Region Jönköpings län godkänns

Delårsrapporten för Region Jönköpings läns har idag godkänts på regionfullmäktige. Verksamheterna har drabbats av pandemin men trots det visar rapporten på en ekonomi i balans och flera uppfyllda mål. Det har helt enkelt betydelse vilka partier som styr.

Idag har vi inlett tvådagars regionfullmäktige på Kulturhuset Spira i Jönköping. Fokus för debatten har legat på årets andra delårsrapport som visar utvecklingen för Region Jönköpings läns verksamheter. Nedan följer några sammattade synpunkter som företrädarna från Socialdemokraterna tillsammans med övriga partier i Koalitionen för Region Jönköpings län lyfte: Coronapandemin har drabbat verksamheterna Coronapandemin har påverkat…

Läs mer
facebook Twitter Email