Nyheter

Statsministern imponerad av arbetet med vaccinering i Region Jönköpings län

Stefan Löfven fick en ordentlig genomgång av arbetet med vaccineringen mot covid-19 i Region Jönköpings län under ett digitalt besök. Statsministern var imponerad av resultatet och av hur arbetet samordnas i Jönköpings län.

Statsminister Stefan Lövfen (S) gjorde ett digitalt besök i Jönköpings län under tisdagseftermiddagen den 11 maj. Regionråd Rachel De Basso (S), hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig och vaccinationssamordnare Jonas Almgren berättade om arbetet runt vaccineringen av länets invånare. – Vi har under våren anpassat oss löpande efter vaccinleveranserna och vi påbörjade fas 4 den 3…

Läs mer

Bättre möjligheter att bedriva forskning i Jönköpings län

Regeringen vill öka anslagen för att Sverige ska var ledande inom forskning. Jönköping University föreslås få ytterligare 7,9 miljoner kronor som kan gå till att anställa fler forskare med rätt kompetens och till att finansiera forskningsinfrastruktur.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen och samarbetspartierna satsar på forskning av hög kvalitet i hela landet och föreslår en permanent ökning av forskningsanslagen på 720 miljoner kronor. Det innefattar en höjning av den så kallade basresursen från nuvarande 12000 kronor per helårsstudent till 17500 kronor per helårsstudent från 2021. – Det är bra att regeringen vill…

Läs mer
Hjälp oss utveckla Vetlanda kommun

Hjälp oss utveckla Vetlanda kommun!

Vi socialdemokrater vill fortsätta vara med och utveckla Vetlanda till en ännu bättre kommun för oss som bor här. En ännu bättre plats att växa upp, leva, arbeta och bli gammal på.

Då vill vi ha din hjälp med att fylla i formuläret här på sidan! Dina synpunkter är viktiga när vi nu ska formulera år politik för de kommande åren. Vi kommer att spara ditt svar och använda det som underlag för vårt politikutvecklingsarbete.

Läs mer

Haraldssons (S) motion bifölls: Konsument-vägledningen ska bli jämlik i hela landet

Förutsättningarna att få konsumentvägledning skiljer sig mycket mellan Sveriges kommuner. Det vill riksdagsledamoten Johanna Haraldsson (S) ändra på. Hon skrev därför en motion där hon föreslog att konsument-vägledningen ska bli jämlik i hela landet. En motion som nyligen bifölls av riksdagen.

Beroende på bostadsort i landet ser förutsättningarna att få vägledning och stöd i konsumentfrågor olika ut. Den nationella trenden är dock att allt färre kommuner erbjuder konsumentvägledning samt att resurserna som avsätts till detta minskar. Mellan 2018 och 2019 minskade antalet kommuner som erbjuder konsumentrådgivning med 15 stycken enligt Konsumentverkets rapport 2019:4 Läget i landet –…

Läs mer

Vaccineringen av länets invånare går snabbare än beräknat – fas 4 inleds

Vaccineringen av länets invånare går snabbt! Eftersom många vårdcentraler har gott om lediga tider och vaccinet mot covid-19 behöver användas så snabbt som möjligt går Region Jönköpings län in i fas 4 snabbare än beräknat. Redan under vecka 18 kommer gruppen 55-59 år att kunna börja boka in tillfällen för vaccination i mån av tider.

Ursprungligen var planen att länets invånare som är 18-59 år och i prioriterad riskgrupp skulle börja vaccinera sig vecka 18. Men redan nu vaccineras den sista gruppen i fas 3. Invånare som är i åldern 55-59 år och som ingår i fas 4 kommer därför att börja vaccineras parallellt i mån av bokningstider med start…

Läs mer
facebook Twitter Email