Aktuellt

Nu är det klart – så här blev utskottsfördelningen

Nu är fördelningen av utskottsplatser i riksdagen klar. Carina Ödebrink kommer att vara ledamot i trafikutskottet, Johanna Haraldsson ledamot i arbetsmarknadsutskottet, Niklas Sigvardsson arbetande ersättare i utbildningsutskottet och Azra Muranovic arbetande ersätter i utrikesutskottet.

Föregående mandatperiod arbetade riksdagsledamoten Carina Ödebrink i justitieutskottet. I dagarna blev det klart vilket utskott som riksdagsledamöterna ska arbeta i den kommande mandatperioden. För Ödebrinks del är det framöver trafikutskottet som gäller. – Jag ser fram emot att ta mig an de frågor som trafikutskottet ansvarar för. Det här är oerhört viktiga frågor – inte minst…

Läs mer

Fyra S-vallöften för mer jämlik och tillgänglig sjukvård i hela länet

För Socialdemokraterna är det självklart att samhället ska ha demokratisk kontroll över välfärden och att våra skattepengar ska gå till att möta behovet av vård hos länets invånare. Vi har gett fyra regionala S-vallöften för mer jämlik och tillgänglig sjukvård i hela länet.

DEBATT Huvudkonflikten i regionvalet handlar om vi vill fortsätta satsa på vår egen vårdpersonal, vårdcentralerna och våra tre akutsjukhus eller om att sänka skatten och införa fler vårdval och privatisera sjukvården. Under de senaste fyra åren har vi i den politiska ledningen tagit beslut om att satsa över en halv miljard kronor på bättre hälso-…

Läs mer

S-vallöfte: Minst 100 miljoner kronor till snabbare vård för barn och unga med psykisk ohälsa

Socialdemokraterna ger ett nytt regionalt vallöfte om att satsa minst 100 miljoner kronor på snabbare vård för barn och unga med psykisk ohälsa under nästa mandatperiod. Partiet går till val på jämlik och tillgänglighet sjukvård i hela länet och kommer att stoppa nya vårdval och privatiseringar av länet sjukvård.

Under en pressträff i Jönköping fredag 26 augusti presenterade Socialdemokraterna sin sjukvårdspolitik inför regionvalet och två nya regionala vallöften. På pressträffen medverkade regionrådskandidaterna Rachel De Basso och Thomas Gustavsson, Desiré Törnqvist, toppkandidat i GGVV-området, och Per Svenberg som är toppkandidat i Höglandsområdet.    – För att möta behovet av vård hos länets invånare krävs både…

Läs mer

Nytt regionalt S-vallöfte: Anställa minst 500 fler medarbetare inom vården

Socialdemokraterna ger det nya vallöftet att personalstyrkan inom vården ska växa med minst 500 fler medarbetare i Region Jönköpings län under nästa mandatperiod. S och LO har gjort ett gemensamt handslag om 21 områden och är överens om att det behövs bättre arbetsvillkor och fler medarbetare inom välfärden.

Under en pressträff i Värnamo tisdag den 23 augusti presenterade Socialdemokraterna och LO sitt gemensamma facklig-politiska handslag för att förbättra arbetsmarknaden och välfärden i Jönköpings län. På pressträffen medverkade Thomas Olsson, ordförande för LO-distriktet i Småland och Blekinge, Azra Muranovic (S), oppositionsråd i Värnamo Kommun, regionråd Rachel De Basso (S) och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson…

Läs mer

Ny strategi för fler resor med cykel i hela Jönköpings län

Regionfullmäktige har antagit en ny regional cykelstrategi för Jönköpings län. Syftet är att få fler av länets invånare att resa smidigt med cykel. Strategin ska vara en grund för att gemensamt jobba inom länet för att göra cykel mer attraktivt som transportmedel.

Den nya cykelstrategin är främst till för Region Jönköpings län, länets kommuner, Trafikverket och cykelrelaterade organisationer men även näringslivet. Strategin omfattar hela länet och alla typer av cykling, inklusive vardagscykling, cykling för rekreation och turism, och siktar mot år 2035. –  Med den nya regionala cykelstrategin tar vi ett stort steg för att få fler…

Läs mer
facebook Twitter Email