Avgiftsfri vaccination mot covid-19 för länets invånare

Vaccinationen mot covid-19 blir avgiftsfri för länets invånare. Förhoppningen är att det första vaccinet blir godkänt den 29 december. Därefter kan det börja distribueras ut till hela landet. Region Jönköpings län är redo att börja vaccinera utifrån de prioriterade grupperna när det kommer doser.

Sverige har sedan tidigare ingått EU-gemensamma avtal om vaccin och det första kan bli godkänt för användning den 29 december. Därefter fördelas det ut till EU-länderna efter storlek på befolkning. Region Jönköpings län är redo och kan börja vaccinera via länets vårdcentraler så fort vaccinet kommer på plats. Förhoppningen är att kunna vaccinera 70 000 personer till påsk.

– Det är glädjande med beskedet från statsministern att vaccineringen mot covid-19 kommer att erbjudas avgiftsfritt för invånarna. Hälso- och sjukvården ska vara behovsanpassad och jämlik med hög tillgänglighet. Priset ska inte vara avgörande, säger regionråd Rachel De Basso (S) som är ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Prioritering efter risker

Under fredagsförmiddagen meddelade statsminister Stefan Löfvén (S) och socialminister Lena Hallengren (S) att vaccineringen blir kostnadsfri för landets invånare. I första hand kommer medborgare i de största riskgrupperna vaccineras. Det innebär äldre på särskilda boenden och personer med hemtjänst samt personal inom omsorgen. Därefter prioriteras övriga invånare som är 70 år och äldre samt personal inom vård- och omsorg. Förhoppningen är att kunna vaccinera 600 000 personer i hela landet i början av 2021.

– Det pågår ett gediget planeringsarbete inom Region Jönköpings län. Därför är det bra med den tydliga prioritering som nu meddelats av Folkhälsomyndigheten. Detta ger vår vaccinationsarbetsgrupp förutsättningar att kunna gå vidare i sitt arbete, säger Rachel De Basso.

Mer vaccin är på gång

Sverige har även tecknat avtal om flera vaccin och doser som kommer att räcka till hela befolkningen, under förutsättningen att de blir godkända för användning. Prognosen innebär att 4 miljoner doser av vaccinet ska distribueras ut i Sverige under första kvartalet av nästa år. Staten kommer att ta ett stort ansvar för kostnader. Regeringen meddelade att regionerna får sammanlagt 300 nya miljoner kronor för att underlätta planeringen. Pengarna fördelas efter invånarantal.

Läs mer om vaccineringen i Region Jönköpings län via den här länken!

Prioritetsordning för vaccinering
  1. Personer som bor på äldreboenden och personal som arbetar där.
  2. Personer med hemtjänst och personer som bor i deras hushåll samt hemtjänstpersonal.
  3. Sjukvårdspersonal.
  4. Personer som är 70 år och äldre samt personer som uppbär riksgruppsersättning.
  5. Därefter alla mellan 18 och 70 år. Om vaccintillgången kräver det kommer erbjudandet att ske åldersvis uppifrån.
facebook Twitter Email