13,1 miljoner kronor i bidrag till länets kulturliv

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) i Region Jönköpings län har beslutat om vilka verksamheter i länet som får regionalt verksamhets- och projektbidrag inom kulturområdet 2021. Totalt handlar det om 13,1 miljoner kronor som fördelas.

Verksamhetsbidraget uppgår i år till 8,8 miljoner kronor och fördelas på 23 olika verksamheter, varav tre är nya. Resterande del utgår som projektbidrag till tolv olika arrangörer, varav åtta är nya.

– De nya projekt som vi beviljar bidrag i år kommer regionalt att stärka bland annat litteraturen, livemusiken och filmproduktion i vårt län. Vi avsätter även mer medel till våra minst synliga aktörer, som ofta jobbar ideellt, men är själva motorn som ser till att vi har ett kulturutbud: arrangörerna. Det var också viktigt att säkerställa att det finns utrymme för krisåtgärder kopplat till covid-19 för 2021, säger Adam Starck (S) som är ordförande i kulturutskottet inom ANA-nämnden.

Stärker kulturen som helhet i länet

Adam hoppas att dessa samlade insatser alla ska komplettera och stärka helheten för kulturen i Jönköpings län. Bland andra beviljades Huskvarna Folkets park, Jönköpings läns hembygdsförbund, ShareMusic and Performing Arts, Siftelsen Kulturreservatet Åsens by, Österängens konsthall och SmåLit – Smålands litteraturfestival verksamhetsstöd för 2021.

– Det är alltid lite delade känslor när vi beslutar om bidrag. I den bästa av världar hade vi kunnat stötta alla som vill bidra till kulturen. Det känns fantastisk kul att kunna möjliggöra fin verksamhet inom vårt regionala kulturliv. Samtidigt är resurserna begränsade och man tvingas säga nej till andra fina projekt som vi därmed går miste om, säger Adam Starck (S).

Läs mer om kulturbidragen via den här länken!

facebook Twitter Email