Politiska företrädare

Socialdemokraterna har 22 platser och mandat i fullmäktige i Region Jönköpings län. Det är den största partigruppen i regionfullmäktige som har 81 platser och mandat.

Rachel De Basso är regionråd och andre vice ordförande i regionstyrelsen. Läs mer om Rachel här.

Marcus Eskdahl är regionråd och andre vice ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård (FS). Han är även gruppledare både för S i FS-nämnden och för hela den socialdemokratiska regiongruppen. Läs mer om Marcus här.

Per Svenberg är andre vice ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA). Han är även gruppledare för S i ANA-nämnden.

Jeanette Söderström är andre vice ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM). Hon är även gruppledare för S i TIM-nämnden.

Kjell Ekelund är vice ordförande i patientnämnden.

Hans Toll är vice ordförande för den parlamentariska nämnden.

Göte Wahlström är ordförande för regionens revisorer.

Håkan Sandgren är förste vice ordförande i regionfullmäktige.

Här kan ni läsa mer om samtliga förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län samt fördelning i styrelse och nämnder.

Ledamöter i regionfullmäktige

Socialdemokraternas regiongrupp

Valkrets Jönköping-Mullsjö-Habo
Rachel De Basso
Marcus Eskdahl
Thomas Gustafsson
Ann-Kristin Göransson
Håkan Sandgren
Irada Söderberg
Simon Johansson
Liza Oswald
Kjell Ekelund
Linda Vestman

Valkrets Höglandet
Per Svenberg
Aneth Amundsson
Jonas Nilsson
Annki Stark
Tobias Gyllensten
Jeanette Söderström
Henrik Tvarnö

Valkrets GGVV
Azra Muranovic
Desiré Törnqvist
Berry Lilja
Eva Eliasson
Anders Berglund

facebook Twitter Email