Utskrivning av antibiotika fortsätter minska i Jönköpings län

Under 2019 har Region Jönköpings län uppnått det hittills lägsta antalet utskrivna antibiotikarecept. Regionråd Rachel De Basso (S) gläds åt resultatet eftersom länets invånare inte ska få i sig mer antibiotika än nödvändigt.

Region Jönköpings län fortsätter minska förskrivningen av antibiotika. Under 2019 skrevs det ut 272 recept per 1000 invånare. Det är hittills det lägsta antalet utskrivna antibiotikarecept. Under 2018 var det jämförelsevis 280 recept. Målet är att inte skriva ut mer än 250 recept per 1000 invånare.

– Länsinvånarna ska inte använda mer antibiotika än nödvändigt. För mycket användning kan i stället leda till att patienter blir resistenta eller immuna. Därför är det glädjande och viktigt att Region Jönköpings län fortsätter att minska utskrivningen av antibiotika, säger regionråd Rachel De Basso (S), som är ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Det är på vårdcentralerna och deras jourverksamhet (närakuten) som det skrivs ut färre antibiotikarecept än 2018. På sjukhusens var förskrivningen oförändrad. Hos de digitala vårdcentralerna ökade antalet lite.

Läs mer om antibiotikaförskrivningen hos Region Jönköpings län via den här länken!

facebook Twitter Email