Tomas Eneroth (S): Nya stambanor handlar om framtidstro

Tomas Eneroth öppnade måndagens regiondag och pratade om värdet av nya stambanor. Det handlar om att ha framtidstro och att knyta ihop stad och land. Det kommer också att underlätta försörjningen av kompetens på arbetsplatserna. Den framtidstron ska även locka nya investerare till Sverige. Marcus Eskdahl var en av dem som ledde deltagarna igenom dagen.

På initiativ av Socialdemokraterna och Koalition för Region Jönköpings län genomfördes en regiondag för ökat fokus på regional utveckling under måndagen i Rosensalen vid Rosenlunds vårdcentrum. Infrastrukturminister Thomas Eneroth var speciellt inbjuden gäst. Med på mötet fanns ett 80-tal personer från länets kommuner, organisationer, näringsliv, länsstyrelsen och fackförbund.

Viktigt med bred politisk uppgörelse

Eneroth inledde dagen och pratade om den S-ledda regeringens stora satsningar som görs på infrastruktur, både inom järnväg, sjöfart och på vägnätet. Den höga investeringstakten och omställningen av transportsektorn är en del av satsningen på att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Han betonade särskilt värdet av nya stambanor för höghastighetståg.

– Sverigeförhandlingens arbete är en mycket bra grund för de nya stambanorna, men finansieringsfrågan måste lösas brett. Sverige och svensk infrastruktur ska vara intressant för utländska investeringar – här finns framtidstro. Men satsningen på höghastighetsjärnväg är ett statsfinansiellt åtagande även om vi använder oss av gröna obligationer, AP-fonder, privata investeringar och lån, därför är en bred politisk uppgörelse viktigt, säger Tomas Eneroth.

Eskdahl guidade deltagarna

Regiondagen fortsatte med gruppdiskussioner kring höghastighetsjärnvägen, men på dagordningen stod också viktiga frågor som den regionala utvecklingsstrategin, digitalisering och bredband, kompetensförsörjning och en framtidsspaning kring hälso- och sjukvård. Regionråd Marcus Eskdahl (S) och regionstyrelsens ordförande Mia Frisk (KD) ledde deltagarna genom dagens program.

– Sverige och Jönköpings län har en hög befolkningstillväxt och efterfrågan på både gods- och persontrafik på järnväg ökar. Nya stambanor är en del av lösningen och jag vill skicka med ministern att han tittar igenom den lokaliseringsstudie Trafikverket gjort av sträckan Linköping-Jönköping en gång till. Vi behöver den här satsningen, säger Marcus Eskdahl (S), regionråd och ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

Säkra kompetens och arbetskraft

Infrastrukturminister Tomas Eneroth underströk också att satsningen på nya stambanor inte får tränga undan andra nödvändiga investeringar, Sverige ska hålla ihop och hela landet måste känna sig delaktiga i de satsningar som görs.

– För att klara en satsning som höghastighetsjärnvägen, behöver ni också vara med och se till att det finns kompetens och arbetskraft. Vi behöver bli många fler inom bygg- och transportsektorn, bland annat logistiker, ingenjörer och chaufförer. Vi kommer att behöva arbetskraft utifrån, men också rekrytera bredare och se till att det finns utbildade människor som vill vara med och uppgradera Sverige, sa Eneroth.

Regiondagen är tänkt att bli en återkommande dag för länets företrädare.

– Både person- och godstrafiken ökar på järnväg och trycket är stort på mer spårtrafik. Både för att befolkningen ökar och av hållbarhetsskäl. När de nya stambanorna kan kopplas ihop med regionala järnvägar ökar vi också arbetsmarknadsregionerna och därmed motivationen för människor att vilja bo och arbeta i Jönköpings län, säger Marcus Eskdahl (S)

Foto av Mikael Bergström Region Jönköpings län.

facebook Twitter Email